Pelikaan StayFit Challenge een groot succes

ZWIJNDRECHT – Z.V.V. Pelikaan is een voetbalvereniging waar het familiegevoel hoog in het vaandel staat. Veel families binnen de vereniging leven en ademen het blauw en zwart van de club. Dat er niet samen gekomen kan worden, zowel sportief als sociaal en daaraan gekoppeld het verlies van inkomsten voor de club, heeft ertoe geleid dat twee jonge “Peli’s” de Pelikaan StayFit Challenge hebben georganiseerd.


Wendy & Devin Bazen zijn zo ongeveer op het voetbalveld van Pelikaan geboren. Zij zijn kleinkinderen van de ere-voorzitter van Z.V.V. Pelikaan, Kees de Kreij, die dit jaar nog door de koning is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij realiseerden zich dat er niet alleen geen voetbal is en geen gezellig vol terras na de wedstrijd, maar ook dat de inkomsten van de vereniging hard te lijden hebben. Wendy kreeg het idee om de binding met de leden te behouden terwijl zij ook nog eens fit blijven en daaraan een geldinzamelingsactie te koppelen. Na overleg met haar broer, Devin, is deze Challenge ontstaan.

De Challenge bestaat eruit dat de leden die genomineerd worden 5km sportief bezig zijn. Dat kan zijn hardlopen, zwemmen of spinnen bijvoorbeeld. Als de genomineerde dit gedaan heeft dan moet deze 3 andere “Peli’s” nomineren die de uitdaging zullen aangaan – vervolgens doneert iedere deelnemer (minimaal) 5 euro. Indien men de Challenge niet aangaat, dan krijgt de genomineerde een ‘straf’ van 10 euro.

Op woensdag 6 mei heeft de voorzitter – Peter de Haas – de aftrap voor de Challenge genomen en waar Devin en Wendy de voorzichtige hoop hadden dat zij 200 euro bij een zouden krijgen, staat de teller vandaag al op ruim 1.500 euro en zijn er al 120 donaties gedaan van jong tot oud. En de teller blijft nog steeds doorlopen. Zij hopen dat deze Challenge ook een mooi voorbeeld zal zijn voor anderen binnen de vereniging maar zeker ook voor andere verenigingen die in deze periode best wat extra steun kunnen gebruiken.