Zwijndrecht ziet kansen voor eerste aardgasvrije wijk

ZWIJNDRECHT – De gemeente Zwijndrecht wil graag stappen zetten om de gebouwde omgeving aardgasvrij te krijgen. In een deel van de wijk Walburg zien we kansen om bijna 1000 woningen en andere gebouwen van het aardgas af te halen. Een eerste stap om dit voor elkaar te krijgen is het aanvragen van een financiële bijdrage bij het Rijk. De aanvraag is een gezamenlijk initiatief van de gemeente, woningcorporaties Woonkracht10 en Trivire, Stedin en HVC en wordt ondersteund door het Walburgcollege en kinderdagcentrum De Kleine Oasen. De gemeente heeft de aanvraag eind april 2020 ingediend.

Wethouder Jacqueline van Dongen: “Samen met onze partners hebben we hard gewerkt aan de aanvraag voor een ‘proeftuin aardgasvrije wijk’. We streven hetzelfde doel na en hebben daarom de handen ineengeslagen. Als de bijdrage aan Zwijndrecht wordt toegekend gaan we samen met inwoners en gebouweigenaren in gesprek over de vervolgstappen. Het is een mooie kans om te leren en deze waardevolle kennis te gebruiken in Zwijndrecht en de regio Drechtsteden.”

Intensieve samenwerking met buurt

Als Zwijndrecht de financiële bedrage binnenhaalt worden inwoners (huurders en kopers) en gebouweigenaren zeer nauw betrokken. Een buurt van het aardgas af halen en aansluiten op een andere warmtebron is een grote klus en vraagt om een goede voorbereiding. Het is een gezamenlijk en intensief traject. De gemeente, woningcorporaties, Stedin en HVC zullen samen met alle betrokkenen stap voor stap kijken welke kansen er liggen en wat er moet gebeuren. Naar verwachting wordt na de zomervakantie bekendgemaakt of Zwijndrecht de financiële bijdrage krijgt.

Proeftuin aardgasvrije wijk

Alle gemeenten in Nederland kunnen een aanvraag voor een ‘proeftuin aardgasvrije wijk’ indienen. De geselecteerde gemeenten ontvangen een financiële bijdrage van het Rijk om bestaande woningen en andere gebouwen via een wijkgerichte aanpak aardgasvrij of aardgasvrij-ready te maken. De gemiddelde rijksbijdrage per proeftuin is circa 4 miljoen euro en de uitvoering dient dit jaar te starten. Uiterlijk 8 jaar na de start van de uitvoering, dus uiterlijk in 2028, dient de proeftuin volledig aardgasvrij te zijn of aardgasvrij-ready.

Drechtsteden gaan voor nieuwe energie

De gemeente Zwijndrecht zet zich samen met andere gemeenten, bedrijven en organisaties in voor de overgang naar nieuwe, schone energie. Met als doel: Drechtsteden in 2050 energieneutraal maken. Belangrijkste opdracht is om ervoor te zorgen dat alle woningen en bedrijfsgebouwen in 2050 aardgasvrij zijn. Ook energiebesparing door het beter isoleren van woningen en andere gebouwen en het duurzaam opwekken van energie horen hier bij.