Zwijndrecht wil zorgvuldigheid van Prorail

ZWIJNDRECHT – Na vier incidenten in de afgelopen maand kwam afgelopen woensdag het heuvelproces en groot onderhoud van rangeerterrein Kijfhoek stil te liggen. De gemeente is het eens met de maatregelen die ProRail op korte termijn treft. Zij vindt het echter onbegrijpelijk en onacceptabel dat ProRail zonder akkoord van de gemeente het heuvelproces hervatte. ‘De veiligheid van de inwoners hoort voorop te staan.’
Donderdag was intensief overleg tussen ProRail, omgevingsdienst, veiligheidsregio, Inspectie Leefmilieu en Transport (ILT) en de gemeente Zwijndrecht.

Burgemeester Dominic Schrijer: “De gemeente is positief over de constructieve manier waarop met elkaar naar oplossingen is gekeken. Wel vinden wij dat ProRail zorgvuldiger moet communiceren, zodat wij erop kunnen vertrouwen dat de gemaakte afspraken worden nageleefd. De veiligheid van onze inwoners hoort voorop te staan.”

De maatregelen die ProRail treft, hebben betrekking op extra controles tijdens het heuvelproces (manier van rangeren van de wagons). De omgevingsdienst en ILT houden hierop toezicht.De gemeente dringt er bij ProRail op aan het verouderde computersysteem voor het heuvelen zo snel mogelijk te vervangen om menselijke fouten zoveel mogelijk uit te sluiten. ProRail heeft toegezegd dit op te pakken.
De gemeente, ProRail en betrokken partijen voeren de komende weken verder overleg over de voorwaarden waaronder ook het groot onderhoud weer opgepakt kan worden.

Grootschalig onderzoek
ProRail heeft aangegeven een grootschalig onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar onder andere de veiligheidscultuur op het emplacement. Gemeente, omgevingsdienst, veiligheidsregio en ILT worden daarbij betrokken.

Openbare vergadering
Op woensdag 25 juli, om 20.00 uur, is er een openbare carrouselvergadering voor gemeenteraadsleden over dit onderwerp. Inwoners zijn hierbij welkom. De vergadering wordt gehouden in het Raadhuis, Raadhuisplein 3 te Zwijndrecht.