Zwijndrecht wil zorg weer dichter bij inwoners organiseren

ZWIJNDRECHT – De gemeente Zwijndrecht wil zorg en ondersteuning weer dichter bij haar inwoners gaan organiseren. Dat wil ze doen samen met haar maatschappelijke partners, Sociale Dienst en de Dienst Gezondheid en Jeugd. Inzet is het goede uit de samenwerking te behouden en met elkaar verder te ontwikkelen in het belang van de inwoners, die centraal staan. Dit staat in het Transformatieplan Sociaal Domein 2020 – 2021 met als titel ‘We zijn ervan en we doen het samen’ dat de Zwijndrechtse gemeenteraad op 12 mei 2020 bespreekt.

De afgelopen jaren heeft Zwijndrecht samen met lokale en regionale partners hard gewerkt aan een stevige basis in het Sociaal Domein. Informatie, advies, ondersteuning en hulp wilde de gemeente daarbij zo dicht mogelijk bij inwoners organiseren. De manier waarop de gemeente en partners zich op dit moment georganiseerd hebben helpt daarbij niet. Daarom wil de gemeente met haar partners in de Drechtsteden aan de slag om de omslag die daarvoor nodig is te realiseren.

We gaan uit van de kracht van onze inwoners
In het raadsprogramma’Krachtig Zwijndrecht 2018 – 2020′ is de basis voor deze omslag al gelegd. Daarin staat te lezen dat iedereen op een gelijkwaardige manier kan deelnemen aan de maatschappij en dat we daarbij uitgaan van de kracht van onze inwoners. De zorg en ondersteuning die daarbij nodig is, zou dichtbij de inwoners georganiseerd moeten worden.


Wat zien we gebeuren in het Sociaal Domein

De gemeente kijkt steeds of wat ze doet het goede is voor haar inwoners en of ze dat ook goed doet. “We zien nu bijvoorbeeld dat het aantal hulpvragen van inwoners explosief blijft stijgen en dat veel mensen ervaren dat de hulp die zij krijgen versnipperd wordt aangeboden. Ook zien we dat de kosten voor zorg en ondersteuning heel hard stijgen, maar dat we weinig invloed hebben op waar het geld naartoe gaat. Dat komt door de manier waarop we het nu georganiseerd hebben”, zo blijkt uit een analyse die de gemeente heeft gemaakt. Om de ambitie uit het raadsprogramma te kunnen realiseren, is er meer nodig dan we nu doen. In die opvatting staat de gemeente Zwijndrecht overigens niet alleen. Veel gemeenten in Nederland staan voor dezelfde uitdaging om na te denken over de toekomst van het Sociaal Domein.

Lokaal Transformatieplan voor het Sociaal Domein
De gemeente wil daarom het goede uit de samenwerking behouden en met haar partners verder ontwikkelen om daarmee de omslag te maken die nodig is om het goede voor haar inwoners te kunnen blijven doen. De titel van het Transformatieplan Sociaal Domein dat de gemeente hiervoor heeft gemaakt, onderstreept de wens van de gemeente om deze ontwikkeling met elkaar vorm te geven: We zijn ervan en we doen het samen.

Op basis van dit plan wil de gemeente nieuwe afspraken maken met lokale en regionale partners om er voor te zorgen dat wél alle inwoners de zorg en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben én dat ze duurzaam grip krijgt op de groeiende zorgvraag en kostenontwikkeling in het Sociaal Domein.

‘Beste hulp niet altijd professionele hulp’

Wethouder Ronald de Meij (Zorg): “De beste hulp is niet altijd professionele hulp. Soms kan een luisterend oor voorkomen dat iemand in een circuit van hulpverlening terecht komt. Een buurvrouw, moeder of vrijwilliger die een helpende hand toesteekt kan soms ook uitkomst bieden. In deze coronatijd zien we zo veel initiatieven ontstaan die daar een mooi voorbeeld van zijn. Door met elkaar op een andere manier te kijken naar zorg en ondersteuning kunnen we met elkaar het welzijn van onze inwoners verbeteren.” 

Wat gaan we dan anders doen
In de praktijk betekent dat bijvoorbeeld dat het VIVERA Sociaal Wijkteam hét centrale punt wordt voor informatie en advies en voor inwoners dichtbij huis de ingang is naar ondersteuning en zorg. De gemeente gaat daarnaast afspraken maken met een samenwerkingsverband van zorgaanbieders waar inwoners terecht kunnen voor specialistische zorg. Zwijndrecht wil werken aan een gezonde basis voor iedereen, talentontwikkeling en wil uitgaan van wat mensen kunnen. Daarin past het normaliseren en niet langer medicaliseren van momenten waarop het even wat minder gaat.