Zwijndrecht wil lachgas aan banden leggen

ZWIJNDRECHT – De gemeente Zwijndrecht wil het gebruik en bezit van lachgas in de gemeente aan banden leggen. Het college stelt daarom aan de gemeenteraad voor om via de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) een verbod in te stellen.

Hiermee geeft het college uitvoering aan een motie die Algemeen Belang Zwijndrecht (ABZ)  op 30 maart jl. indiende en die de gemeenteraad unaniem aannam. Zodra de APV is aangepast, is het recreatief bezit en gebruik van lachgas straks in de hele gemeente Zwijndrecht verboden.

Zwijndrecht wil het verbod invoeren, omdat het gebruik van lachgas voor veel overlast zorgt in de openbare ruimte. Daarnaast brengt lachgas risico’s met zich mee voor de gezondheid van mensen en voor de veiligheid, bijvoorbeeld in het verkeer.

Wetsvoorstel niet afwachten
Met de invoering van het lachgasverbod volgt Zwijndrecht het voorbeeld van gemeenten als
Dordrecht en Rotterdam. Landelijk werkt het kabinet al enige tijd aan een wetsvoorstel voor een
verbod op lachgas, maar hier wil het gemeentebestuur niet op wachten. De raad riep het college eind maart op het gebruik van lachgas in Zwijndrecht te voorkomen of op zijn minst terug te dringen en de overlast aan te pakken.

Burgemeester Hein van der Loo zegde toen toe na de zomer met een voorstel te komen om de APV te wijzigen en zo een verbod op gebruik en bezit van lachgas mogelijk te maken. “Ik wil lachgas in Zwijndrecht van de straat af. Lachgas is schadelijk voor de gezondheid. Ook de overlast zijn we zat; denk aan de grote hoeveelheid lachgaspatronen op straat en raar gedrag van gebruikers, sommigen achter het stuur van hun auto. Linke soep. Dat willen we niet.”

De gemeenteraad bespreekt het voorstel dinsdag 31 augustus 2021.

Foto: Sebastiaan ter Burg op Flickr / CC BY 2.0