Zwijndrecht vraagt via begroting aandacht voor toenemende kosten sociaal domein

ZWIJNDRECHT- De conceptbegroting van de gemeente Zwijndrecht laat een ongebruikelijk beeld zien. Voor het eerst ziet het er naar uit, dat de gemeenteraad bewust en met overtuiging kiest voor een niet sluitende begroting. Zwijndrecht wil daarmee een boodschap overbrengen: de kosten van het sociaal domein (jeugd, zorg en welzijn) stijgen, maar de vergoeding die het Rijk daarvoor geeft, kunnen die kosten niet dekken.  

Wethouder Tycho Jansen (Financiën): “De gemeenteraad gaf voor de zomervakantie al een krachtig signaal af richting de provincie en het Rijk. Het ontbreekt de gemeente aan beleidsvrijheid om de kosten en baten in balans te brengen. Zwijndrecht wil niet dat de basisvoorzieningen het kind van de rekening zijn. Of het Rijk geeft ons de ruimte om zelf beleid te maken, of het moet de rekening betalen.”

Krachtig Zwijndrecht

Intussen werkt de gemeente met organisaties, bedrijven en inwoners verder aan het raadsprogramma ‘Krachtig Zwijndrecht’. Daarin staan centraal: bestrijding van armoede, welzijn en zorg, een veilige leefomgeving en wonen. Wethouder Jansen: “De uitgaven hiervoor verdienen zich op termijn terug. We stimuleren hiermee positieve maatschappelijke ontwikkelingen, waar onze samenleving baat bij heeft.”

Bezuinigingen

Niettemin ontkomt Zwijndrecht niet aan bezuinigingen. Het college van burgemeester en wethouders stelt aan de gemeenteraad voor om 1,7 miljoen euro te bezuinigen. Wethouder Jansen: “We zoeken de bezuinigingen nu vooral in onderwerpen die zo min mogelijk maatschappelijk effect hebben.”

Met deze bezuinigingen blijft nog steeds een tekort van 1,4 miljoen op het sociaal domein staan. De gemeente Zwijndrecht ziet dit nu als een vordering op het Rijk en heeft een brief naar de provincie gestuurd om hierover in gesprek te gaan. Het financieel toezicht op gemeenten is namelijk neergelegd bij de provincie.

Begrotingsraad

De gemeenteraad bespreekt de voorstellen van het college tijdens de begrotingsraad op dinsdag 12 november vanaf 14.00 uur in het raadhuis, Raadhuisplein 3 te Zwijndrecht. De vergadering is openbaar. De conceptbegroting is te lezen op www.zwijndrecht.nl/raad, kies voor Vergaderingen, vergaderdatum 12 november.