Zwijndrecht versobert jaarlijks bedankje mantelzorgers

ZWIJNDRECHT – Het bedankje dat mantelzorgers in Zwijndrecht sinds 2017 ontvangen in de vorm van een Vivera mantelzorgpas met daarop een tegoed wordt versoberd. De gemeenteraad heeft dat in april besloten. Omdat het aantal aanvragen de afgelopen 3 jaar flink is gestegen, is er anders onvoldoende geld om alle mantelzorgers een bedankje te blijven geven. Het tegoed op de pas wordt daarom verlaagd van 150 euro naar 40 euro. Op die manier kan de gemeente Zwijndrecht het stijgende aantal mantelzorgers toch jaarlijks een blijk van waardering geven zonder te moeten snijden in ondersteuningsmogelijkheden voor mantelzorgers.

Aantal aanvragen vervijfvoudigd

In 2017 is de gemeente Zwijndrecht gestart met de waardering van mantelzorgers met de Vivera mantelzorgpas. Daarop staat een tegoed dat de mantelzorger naar eigen inzicht kan besteden bij lokale ondernemers en instellingen. Vanaf de introductie van de pas is het aantal aanvragen gestegen van 250 naar ruim 1200. Deze stijging zet naar verwachting de komende jaren door.
Dit betekent dat als de gemeente de individuele waardering per mantelzorger niet aanpast, er in 2021 onvoldoende geld beschikbaar is om alle mantelzorgers te kunnen waarderen. Om dat te voorkomen heeft de gemeenteraad besloten het tegoed op de mantelzorgpas vanaf 2021 te verlagen van 150 naar 40 euro.

Gemeente biedt mantelzorgers meer dan alleen bedankje

“We realiseren ons dat dit voor de mantelzorgers een vervelende boodschap is”, zegt wethouder Ronald de Meij (Zorg en Welzijn). “Het is te prijzen dat zoveel mensen zich als mantelzorger inzetten voor een ander en wij waarderen hun inzet enorm. In dat licht bezien lijkt bezuinigen op de mantelzorgpas misschien niet logisch. Maar dit bedankje is zeker niet het enige dat we mantelzorgers bieden. We doen veel meer voor hen om ervoor te zorgen dat ze hun belangrijke taak kunnen volhouden. Bijvoorbeeld vervangende zorg regelen zodat mantelzorgers even tijd voor zichzelf hebben om weer op adem te komen.”

Mantelzorgpas is een extraatje

De gemeente is trots op haar mantelzorgers en wil hen waar mogelijk ontlasten en ondersteunen. “Mantelzorgers zijn een onmisbare schakel in de dagelijkse ondersteuning van mensen die zorg nodig hebben”, vindt wethouder De Meij. “Mede daardoor kunnen mensen langer thuis blijven wonen in hun vertrouwde omgeving.”

Hij zegt het vooral belangrijk te vinden dat deze ondersteuning aan mantelzorgers kan blijven. “Daarmee kunnen we hen ontlasten zodat ze hun taak vol kunnen houden. De mantelzorgpas kun je zien als een extraatje, om iets leuks van te doen of iets voor te kopen. Dat kan nog steeds, alleen verandert het bedrag volgend jaar.”

Mantelzorgondersteuning in Zwijndrecht

Mantelzorgers in Zwijndrecht kunnen voor hulp of ondersteuning terecht bij het Vivera Sociaal Wijkteam. Vanuit dit team worden diverse activiteiten voor mantelzorgers gecoördineerd. Zo zijn er bijeenkomsten en cursussen, speciale activiteiten voor jonge mantelzorgers en hebben zij een overzicht van verschillende (lokale) organisaties die vervangende zorg en hulp aanbieden zoals ZorgMies (waar ook het tegoed van de Mantelzorgpas voor ingezet kan worden), de Mantelaar, Saar aan Huis en MEE Mantelzorg. Door zorgtaken tijdelijk of gedeeltelijk door anderen te laten overnemen krijgt de mantelzorger tijd en ruimte voor andere activiteiten. Zo kunnen ze de zorg langer volhouden en zelf nieuwe energie opdoen.
Het Vivera Sociaal Wijkteam is op werkdagen tijdens kantooruren bereikbaar op 078 – 770 87 87 (kies optie 2) of per e-mail via info@wijkteamzwijndrecht.nl.