ZWIJNDRECHT – Sportverenigingen en maatschappelijke organisaties werken samen toe naar een lokaal sportakkoord. In dit lokaal sportakkoord worden afspraken gemaakt over de sport- en beweegambities van Zwijndrecht. Tijdens een Zwijndrechtse kick-off over het sportakkoord gingen sportverenigingen, zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs en gemeente onder begeleiding van sportformateur Martijn Blok met elkaar in gesprek.

Zwijndrechts Sportakkoord
“Wat gaat goed, wat kan beter en welke doelstellingen streven we na?” Deze vragen stonden centraal tijdens de kick-off op 2 oktober 2019. Want als we gezamenlijk de krachten bundelen en vanuit verschillende invalshoeken samenwerken, kunnen we meer bereiken. Er is input opgehaald op de thema’s: ‘levenslang sporten zonder belemmeringen’, ‘sportaanbieders worden toekomstbestendiger’, ‘overal met plezier, veilig en zorgeloos sporten’, ‘sportaccommodaties beter benut en zuiniger’ en ‘kinderen meer en vaker bewegen’. Dit vormt de basis waarop Zwijndrecht actie gaat ondernemen op het gebied van sport en bewegen: het Zwijndrechtse Sportakkoord.

Nationaal vs lokaal Sportakkoord
De minister van Sport (ministerie van VWS), de gemeenten (Vereniging Sport en Gemeenten) en de sportbonden (NOC*NSF) hebben de handen ineen geslagen. Samen met tal van maatschappelijke organisaties en bedrijven hebben zij een Nationaal Sportakkoord gesloten. Vanuit het Nationaal Sportakkoord zijn zes ambities benoemd. Deze landelijke doelstellingen vertalen we naar een lokaal Sportakkoord die passen bij de ambities van Zwijndrecht.