Zwijndrecht op koers met maatregelen voor de klimaatadaptatie 

De overhandiging van het rapport door Hans Verdellen en Lydia Zwier van de Rekenkamer aan burgemeester Edo Haan op 5 maart.

ZWIJNDRECHT – De Rekenkamer van Zwijndrecht heeft een onderzoek uitgevoerd of de gemeente op koers ligt om de doelstellingen op het gebied van energietransitie en klimaatadaptatie te kunnen halen. Op 5 maart werd dit rapport gepresenteerd aan de gemeenteraad. Daarin blijkt dat de gemeente goed op koers ligt met de maatregelen voor de klimaatadaptatie, maar of ze haar  doelstellingen voor de energietransitie kan gaan halen is nog de vraag.

De Rekenkamer vindt dat de gemeente Zwijndrecht goed op weg is om Zwijndrecht klimaatadaptief in te richten. Hierbij gaat het om de kwetsbaarheid van klimaatsveranderingen te verminderen zoals de ongewenste gevolgen van grote hoeveelheden regen. Als het gaat om de energietransitie heeft de gemeente belangrijke stappen gezet en wordt er gewerkt aan de uitvoering van het programma en de te bereiken doelen die de gemeenteraad heeft vastgesteld. Wel is Zwijndrecht hierin ook afhankelijk van andere partijen, van de realisatie van het project Kijfhoek, en van een voorspoedige voortgang van de warmte-uitvoeringsplannen, dat het de vraag is of de gestelde doelen voor 2030 worden gehaald.

Aanbevelingen
De Rekenkamer beveelt de gemeente drie dingen aan: allereerst om beter in beeld te brengen, en aan de gemeenteraad te laten zien, hoe acties bijdragen aan het halen van de gestelde doelen op langere termijn. Ten tweede beveelt de rekenkamer de gemeente aan om de wijze waarop de gemeente met de inwoners samenwerkt, de participatiestrategie, te vernieuwen en te blijven verbeteren aan de hand van opgedane ervaringen in de wijken.

Nieuwe omgevingsvisie
Tot slot zal de gemeenteraad een nieuwe omgevingsvisie gaan vaststellen in de komende tijd. De Rekenkamer beveelt aan ervoor te zorgen dat de raad een goede afweging kan maken tussen de elementen van de energietransitie en klimaatadaptatie die een ruimtelijke weerslag hebben, en andere zaken, die ook om ruimte vragen.

Nalezen
Het rapport is op 5 maart gepresenteerd aan de gemeenteraad van Zwijndrecht. Het volledige rapport is te lezen op de website van de gemeente onder Inzicht in impact.

Bron gemeenten Zwijndrecht