ZWIJNDRECHT – Zwijndrecht gaat kwetsbare inwoners met een licht verstandelijke beperking de komende jaren ondersteunen met een onafhankelijke buddy of coach, die hen een steuntje in de rug kan bieden bij het regelen van passende zorg en ondersteuning. Daarmee denkt de gemeente hun kwaliteit van leven te vergroten.

Helpende hand wanneer nodig
De gemeente voert deze pilot uit in samenwerking met het Rijk in het kader van onafhankelijke cliëntondersteuning. De hulp richt zich in deze pilot op mensen met een licht verstandelijke beperking omdat uit onderzoek onder zowel cliënten als professionals naar voren kwam dat deze mensen met de juiste ondersteuning een zelfstandig leven kunnen opbouwen. Deze ondersteuning in de vorm van een buddy of coach die een gedurende langere tijd een ‘waakvlamfunctie’ vervult, moet een helpende hand bieden wanneer het nodig is. De beroepskracht kan de cliënt op weg helpen door mee te denken over oplossingen of bij het formuleren van de hulpvraag. Bijvoorbeeld bij vragen rond zorg en ondersteuning, maar ook die te maken hebben met werk en inkomen, relaties, wonen en onderwijs.

Subsidie van VWS
In de pilot werkt de gemeente Zwijndrecht samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Movisie. Voor de uitvoering van de pilot heeft de gemeente subsidie gekregen van het ministerie van VWS. De verwachting is dat de pilot in het eerste kwartaal van 2020 kan starten.

Zwijndrecht Koplopergemeente
Afgelopen week is Zwijndrecht met deze pilot toegetreden tot de Koplopersgemeenten Cliëntondersteuning. Het project Koplopers Cliëntondersteuning geeft een impuls aan en draagt bij aan een betere bekendheid en uitvoering van onafhankelijke cliëntondersteuning. Het Koploperproject is een initiatief van gemeentekoepel Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), in samenwerking met Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein, met financiering van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn & Sport (VWS). Movisie ondersteunt het project. Als koploper kan Zwijndrecht de in de pilot opgedane ervaringen en kennis delen met andere gemeenten.