Zwijndrecht in 2040: een bruisende, groene woongemeente

ZWIJNDRECHT- Donderdag 17 januari gingen meer dan 80 inwoners in Zwijndrecht met elkaar in gesprek over wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van de gemeente. Zij zien Zwijndrecht in 2040 graag als een bruisende, groene woongemeente. Voor zowel jongeren, ouderen alsook gezinnen moeten voorzieningen goed bereikbaar zijn.

Aan de hand van vragen over uiteenlopende onderwerpen werden de inwoners meegenomen naar de toekomst. Waar is het hart van Zwijndrecht? Veelgenoemde antwoorden waren: Walburg, het Veerplein en ook ‘het centrum is nergens!’

“We willen meer groen, duurzaamheid en onze jongeren behouden om ons dorp levendig te houden. Mensen met een laag inkomen of geen werk kunnen we helpen door vooral een luisterend oor te zijn, de weg te wijzen en te ondersteunen.” Dit was een aantal reacties op een interactieve avond.

Recreëren en sporten in buitengebied

Opvallend was de keuze tussen moet Zwijndrecht een woon- of een werkstad worden. Van de aanwezige inwoners koos 86% voor een woonstad met een plezierige leefomgeving waar in het buitengebied gecreëerd en gesport kan worden. En hoe wonen wij dan in 2040? Wel dat kan door jong en oud in een pand samen te brengen (32%), gezinnen die woningen delen (23%) of meer gemeenschappelijk faciliteiten delen zoals wasmachine, tuin, auto (20%).

Ook jongeren bevragen

Onder het genot van een toast op het jaar 2040 werd de avond gezamenlijk afgesloten.

De wijze van interactie werd positief ontvangen. De inwoners waren geïnspireerd en gingen volop zelf met elkaar in gesprek. Een belangrijke tip was ook om met jongeren naar de toekomst te kijken. Zij komen meestal niet naar bijeenkomsten zoals deze, dus zoek ze op in de scholen.

Ondernemers en maatschappelijke partners

Eind vorig jaar spraken de gemeenteraad en het college van B&W met ondernemers en maatschappelijke partners over de sociaaleconomische opgave van Zwijndrecht. Hun voorkeur gaat vooral uit naar Zwijndrecht als ondernemende pionierstad en dynamische leefstad.

Vervolg met omgevingsvisie

De toekomstvisie krijgt zeker een vervolg bij de gesprekken die de gemeente met de samenleving gaat voeren over de omgevingsvisie. Daarbij gaat het om samenhang in de leefomgeving tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. Tijdens die gesprekken kan dieper op de onderwerpen ingegaan worden.