ZWIJNDRECHT – Het college van burgemeester en wethouders van Zwijndrecht presenteert een sluitende begroting voor de komende twee jaren. Gevreesde nieuwe bezuinigingen op voorzieningen of subsidies bleken niet noodzakelijk. Dat is voor de gemeente nog geen reden voor een feestje.

Evenals vorig jaar is de uitdaging erg groot om de ambities van het raadsprogramma Krachtig Zwijndrecht te financieren. De kosten – in het bijzonder in het Sociaal Domein – stijgen ook komend jaar fors. Het deel van de begroting dat de gemeente zelf kan beïnvloeden is klein. En, zoals in het hele land, zorgt de coronacrisis voor veel extra onzekerheden.

Juist nu investeren
“We vinden het belangrijk om juist in crisistijd te investeren in onze inwoners. Daarbij willen we voorzieningen overeind houden”, zegt wethouder Tycho Jansen (Financiën). “Ook willen we blijven bouwen en kiezen voor duurzame oplossingen. Om dat te kunnen doen, begroten we met meer durf. Een scherpere, maar realistische inschatting van noodzakelijke kosten en van inkomsten die we vanuit onze ambities verwachten. Dit betekent wel dat we de handen goed aan het stuur moeten houden. We nemen geen onverantwoorde risico’s.”

Meer grip op sociaal domein
De gemeente wil voorkomen dat de provincie weer toezicht houdt op de financiën. Vorig jaar koos zij bewust voor het afgeven van een signaal naar het Rijk: de gemeente legde een vordering neer met een niet-sluitende begroting. Nog steeds benadrukt de gemeenteraad dat het Rijk daar iets aan moet doen. Die signalen komen nu uit heel het land. De gemeente heeft er dit jaar voor gekozen om de groei van het tekort in beeld te brengen in de begroting, maar wel zelf op te vangen. 2021 is ook het jaar waarin de gemeente verdere besluiten neemt om meer grip te krijgen op het sociaal domein.

Inzet Eneco-gelden helpt tijdelijk
Met de opbrengst van de verkoop van de Eneco aandelen kan de gemeente haar financiële positie verbeteren. Jansen: “Dat doen we door deze middelen op een slimme manier duurzaam in te zetten. De begroting is daarmee sluitend, maar juichen doen we zeker niet. Voor de lange termijn zijn onze financiële problemen niet opgelost. We moeten blijven nadenken hoe we onze financiële positie kunnen verbeteren.”

Lasten voor inwoners
De verhoging van de onroerende zaakbelasting en afvalstoffenheffing kan beperkt blijven tot het inflatiepercentage. De rioolheffing blijft na jaren van verhogingen zelfs gelijk aan vorig jaar.

Begrotingsraad
De gemeenteraad bespreekt de voorstellen van het college tijdens de begrotingsraad op dinsdag 10 november. De conceptbegroting is hier te lezen.

Foto: Abouttt op Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0