Winnaars wijkwensen bekend

Een wijkwens van Noord: een of meerdere insectenhotels

ZWIJNDRECHT  –  De afgelopen tijd hebben de inwoners van Kort Ambacht, Noord en Oudelands Ambacht hun wensen voor de wijk kunnen indienen. De winnende wijkwensen zijn  door de gemeente bekend gemaakt.

De gemeente Zwijndrecht heeft een bedrag van € 5.000, beschikbaar te besteden aan ideeën die afkomstig zijn uit wijken waar geen wijkplatform actief is. Men wil deze wijken daarmee mooier en fijner maken. Alle inwoners van de wijken Kort Ambacht, Noord en Heer Oudelands Ambacht hebben de afgelopen tijd de kans gehad om een wijkwens in te sturen. Deze waren verdeeld in drie categorieën: een groene wens, een initiatief of een cursus/workshop.

De wijkwensen
Als winnende wijkwensen komen uit Heer Oudelands Ambacht: Het tijdelijk plaatsen van hanging-baskets aan de lantaarnpalen bij de Klarinetsingel, een buurtmaaltijd die gekookt wordt door vrijwilligers, een workshop bewegen op salsamuziek in Het Klankbord en een speurtocht voor kinderen in het Molenvlietpark. Voor de wijk Noord: Het plaatsen van één of meerdere insectenhotels in de omgeving van Bosch, het ondersteunen van activiteiten georganiseerd door een inwoner (wijkfeest, Halloween-disco, sinterklaasfeest voor de kinderen en een wijk-kerstfeest) en het ondersteunen van Burendag in de Pilotenbuurt georganiseerd door wijkvereniging de Wentelwiek.  Voor de wijk Kort Ambacht tenslotte was de wijkwens het aanleggen van een moestuintje dat gezamenlijk wordt onderhouden in de Petuniastraat.

Geen stemronde nodig
In tegenstelling tot voorgaande jaren is er dit jaar geen stemronde gehouden. De gemeente kan de ingebrachte wensen namelijk uitvoeren met het beschikbare budget en dus is een extra stemronde niet nodig. Met de inwoners die de wensen hebben ingediend, gaat de gemeente de plannen verder uitwerken en uitvoeren. Hierbij zal de gemeente ook ondersteuning organiseren indien nodig.  Wie meer over de wijkwens wil weten kan dit lezen op wijkenzwijndrecht.nl/wijkwens.

Wijkplatforms
In de overige wijken van Zwijndrecht heeft een wijkplatform beschikking over het wijkbudget. In Heerjansdam is dit de Dorpsraad. Deze groepen actieve inwoners zetten zich het hele jaar in voor de wijk en besteden het wijkbudget onder andere aan activiteiten in de wijk.

Bron gemeente Zwijndrecht