Wegwijs in het financieel jongerenwerk

Jongerenwerker Michel Weening van Diverz overhandigt samen met Fedde het boek ‘Wegwijs in het financieel jongerenwerk’ aan wethouder Tycho Jansen.

ZWIJNDRECHT – De eerste financieel jongerenwerker van Nederland, Michel Weening van welzijnsorganisatie Diverz, heeft onderzoek gedaan naar hoe financieel jongerenwerk helpt bij het voorkomen van financiële problemen onder jongeren. Dit onderzoek heeft geresulteerd in het boek: ‘Wegwijs in het financieel jongerenwerk’. Maandag 12 februari heeft wethouder Tycho Jansen het eerste exemplaar in ontvangst genomen.

In 2021 is er een pilot gestart binnen de gemeente Zwijndrecht, waarin via welzijnsorganisatie Diverz een financieel jongerenwerker is ingezet om financiële problemen onder jongeren te voorkomen. Daarin stond de vraag centraal: hoe kunnen we inzetten op voorlichting en preventie om te voorkomen dat jongeren te maken krijgen met geldproblemen? Deze pilot bleek zo succesvol dat de pilot in 2022 is verlengd. Vanaf 2024 wordt de financieel jongerenwerker structureel ingezet.

Pilotjaren
Michel Weening: “In de pilotjaren hebben we veel nieuwe inzichten opgedaan. Zo zien we dat jongeren, die niet om hulp durven te vragen bij een wijkteam of de sociale dienst, wel de financieel jongerenwerker weten te vinden. Dat komt vooral omdat je als financieel jongerenwerker binnen alle domeinen van de jongere te vinden bent, maar ook omdat het gewoon een stuk laagdrempeliger is. Daar maak je het verschil!”

Boek vol handvatten
In ’Wegwijs in het financieel jongerenwerk’ beschrijft Michel Weening welke wetenschappelijke onderzoeken en literatuur relevant zijn voor de inzet van het financieel jongerenwerk. Ook wordt de verbinding gelegd naar de ervaringen die zijn opgedaan in de praktijk. Dit samen vormt een praktische methodebeschrijving waar jongerenwerkers en andere jeugdprofessionals gebruik van kunnen maken. Het boek biedt vele inzichten, praktijkvoorbeelden en handvatten welke als leidraad gebruikt kunnen worden om het financieel jongerenwerk op te zetten en vorm te geven. Het is feitelijk een handboek voor jongerenwerkers om geldproblemen onder jongeren te voorkomen.

Deltaplan Armoede
“Jonge mensen betrekken bij risico’s en kansen rondom hun eigen financiën en daarmee ook de gevolgen van schaarste en schulden bespreekbaar te maken, is een essentieel onderdeel geworden van het Zwijndrechtse Deltaplan Armoede. En niet alleen voor Zwijndrecht is dat goed nieuws; Michel heeft een methodische beschrijving van zijn werkwijze ontwikkeld, die in iedere gemeente toepasbaar is. En daar zijn we als gemeente trots op”, aldus wethouder Tycho Jansen.

Mooi Voorbeeld
Yvonne Zuidgeest (directeur-bestuurder Diverz): “Ik ben enorm trots op de samenwerking tussen de gemeente Zwijndrecht en Diverz, die ook in dit geval heeft geleid tot mooie dingen. De inzet van financieel jongerenwerk en de methodebeschrijving die hieruit voort is gekomen is daar een mooi voorbeeld van!”

Bron gem. Zwijndrecht