Week van Gebed in Zwijndrecht

ZWIJNDRECHT – Maandag 20 januari tot en met vrijdag 24 januari worden er elke dag vanaf 18.45 uur (inloop) tot 20.00 uur interkerkelijke gebedsbijeenkomsten gehouden in Zwijndrecht. In de jaarlijkse Week van Gebed voor de eenheid bidden kerken samen voor eenheid van christenen, voor de wijk, ons land én de wereld. Missie Nederland organiseert deze gebedsweek samen met de Raad van Kerken. Deze gebedsbeweging van eenheid begon al ruim 150 jaar geleden. Naar schatting doen zo’n 200.000 mensen jaarlijks mee met het initiatief.

De week van gebed Zwijndrecht wordt dit jaar gehouden in de Maranathakerk, Koninginneweg 1A. De avonden worden ingeleid door een voorganger uit één van de Zwijndrechtse kerken. Afwisselend werken hieraan mee: maandag ds. Jan Ophoff, dinsdag Danny Dane, woensdag ds. Steven Kafoe, donderdag Jeanet Hertsenberg en  vrijdag ds. Floor Maaijen. Het thema is “Buitengewoon” n.a.v. Handelingen 28:2 waar het gaat  over vertrouwen en buitengewone vriendelijkheid op Malta. De situatie rondom de schipbreuk van Paulus wordt elk jaar door de christenen van Malta herdacht en staat centraal in deze week. Na een korte meditatie over een Bijbelgedeelte start de eerste gebedsronde, die eindigt met het zingen van een lied. Er wordt in kleine groepjes gebeden en u/ jij bent vrij om te luisteren of mee te bidden. Via de beamer worden steeds gebedspunten aangereikt. Mooi om zo verbonden te zijn met christenen uit andere kerken en landen en samen te bidden. In landen met beperkte vrijheid komen vaak alle christenen samen, zelfs met gevaar voor hun leven. Hier kan alles in vrede en vrijheid en worden deze bijeenkomsten vaak minimaal bezocht. Zullen we laten zien dat wij hier in het westen ook graag één Lichaam van Christus willen vormen en samen bidden? We hopen op een grote opkomst!

Youth Prayer Night 17 januari
Deze gebedsavond voor jongeren van 12 tot 25+, jeugdleiders en iedereen die zich jong voelt, gaat vooraf aan de week van gebed. Op vrijdag 17  januari start de YPN om 20.00 uur met een mooi programma ook in de Maranathakerk. Lets Pray Together!  Met spreker Jeroen Bos, student in Ede, verschillende gebedsvormen en er is muziek met een speciale gelegenheidsband. Ook is er frisdrank en wat lekkers rond ongeveer 22.00 uur en tijd om bij te praten.  Een mooie gelegenheid om elkaar als christenjongeren en jongerenwerkers/leiders uit andere kerken te ontmoeten. Doe je mee? We hopen je te zien!