bty

ZWIJNDRECHT – Het gebouw van de voormalige school De Toorts aan de Frans Halsstraat / Rembrandtstraat wordt omgebouwd tot woningen. De gemeente verkoopt het pand en de omliggende grond aan TSU Ontwikkeling B.V. dat er 11 koopwoningen gaat realiseren. De verkoopovereenkomst is vandaag (10 juli) getekend. Het schoolgebouw staat op de gemeentelijke monumentenlijst en wordt daarom met behoud van het monumentale karakter verbouwd.

De ontwikkelaar wil in het oorspronkelijke voormalig schoolgebouw 4 unieke grote woningen realiseren die flexibel in te delen zijn. Toekomstige kopers krijgen de mogelijkheid mee te denken over de indeling van hun woning.

De zijvleugel aan de Rembrandtstraat, die later aan het oorspronkelijke gebouw is aangebouwd en niet op de monumentenlijst staat, wordt gesloopt. Hierdoor kunnen 7 nieuwe eengezinswoningen aan de Pieter de Hoochstraat (aan de achterzijde van het schoolgebouw) worden gebouwd. Deze woningen, die gasloos worden gebouwd en voldoen aan de duurzaamheidseisen van de gemeente, sluiten aan op de behoefte om in de wijk te kunnen doorgroeien naar een andere woning. Nadat de 11 woningen zijn gerealiseerd wordt de daar omheen gelegen openbare ruimte opnieuw ingericht, inclusief de bestaande speelplek.

Doorstroming binnen de wijk mogelijk maken
Wethouder Jos Huizinga (Ruimtelijke Ontwikkeling en Monumenten) is blij dat het gemeentelijke monument een waardevolle nieuwe functie krijgt. “Op deze manier kunnen we in deze wijk grotere woningen in het middensegment introduceren waardoor het woningaanbod gevarieerder wordt en doorstroming binnen de wijk mogelijk is. En komen we weer wat dichter bij het realiseren van onze totale woningbouwopgave.”

Het gebouw De Toorts is in 2018 aangewezen als gemeentelijk monument vanwege de kenmerkende architectuur met de onder een hoek geplaatste gebogen dakvlakken en het in zeer dun gewapend beton uitgevoerde balkon aan de straatzijde. Het is aan het begin van de jaren vijftig van de vorige eeuw ontworpen door architect D.L. Landman en qua vorm en details verwant aan het werk van Dudok uit die tijd, zoals het huidige café Dudok in Rotterdam. Dit is onder meer zichtbaar in het gebruik van (donkere) baksteen, de grote en dun detailleerde raampartijen, de gebogen dakvlakken en de incidentele toepassing van ronde ramen.

De ontwikkelaar verwacht deze zomer de omgevingsvergunning aan te vragen en informeert de direct omwonenden over de uitvoering van het plan tijdens een nader in te plannen informatieavond, waarvoor zij een persoonlijke uitnodiging ontvangen.