Vertraging goederenvervoer door storing op rangeerterrein Kijfhoek

Het rangeerterrein Kijfhoek. Het grootste rangeerterrein van Nederland.

ZWIJNDRECHT –  Door wateroverlast is het volledige automatische heuvelsysteem op rangeerterrein Kijfhoek buiten gebruik geraakt. Volgens ProRail bleek een bouwput vol water gelopen te zijn en is bij het wegpompen ook water in de kelders onder de sporen terecht gekomen. In die kelders staan echter de elektromotoren voor de mechanische componenten van het heuvelsysteem. Door dat water zijn 126 elektromotoren beschadigd geraakt.

De helft van het systeem was al buiten gebruik vanwege de vernieuwing van het gehele heuvelsysteem. Door de nieuwe storing kan er nu uitsluitend handmatig gerangeerd  worden. Dit kost veel meer tijd en energie en levert minder capaciteit voor vervoerder DB cargo. Het goederenvervoer heeft hierdoor flinke vertraging opgelopen. Een deel van het sorteerwerk is door de vervoerder naar andere rangeerterreinen verplaatst. De schade wordt momenteel geïnventariseerd waarna een herstelplan gemaakt kan worden. Het is echter voor ProRail nog onduidelijk wanneer de schade hersteld kan zijn.

Extra werk
De situatie betekent extra werk voor veel partijen. Martijn de Graaf van ProRail:”We zijn in nauw overleg met DB Cargo en zijn blij met hun flexibele opstelling, dat helpt ons enorm. Ook bij ProRail, Siemens en PCA Strukton zien we vele mensen die zich inzetten om dit probleem zo klein mogelijk te houden. We zijn blij met deze inzet. We bedanken iedereen die zich inzet om de omvang van deze hinder zo klein mogelijk te maken.”

Bron: ProRail