Uitgebreide terrassen langer mogelijk

ZWIJNDRECHT – De uitgebreide terrassen en overkappingen die in het voorjaar door de gemeente zijn toegestaan, mogen blijven tot 31 maart 2021. De gemeente Zwijndrecht biedt ondernemers hiermee extra ruimte voor zitplaatsen in de winter. Door de aanhoudende corona-crisis is het voor de horeca zeer wenselijk om de terrassen open te kunnen houden wanneer dit weer mogelijk is.

Wethouder Economie Tycho Jansen: “Sinds de uitbraak van het coronavirus heeft de horeca het zwaar. Om de effecten voor de horeca te beteugelen zijn in de afgelopen maanden een aantal maatregelen ingesteld. Nu de crisis nog niet voorbij is, is het broodnodig om winterterrassen mogelijk te maken. Zo kan de horeca het maximale aantal gasten blijven ontvangen en de verminderde omzet enigszins beperken.”

Enkel voor commerciële horeca
De gedoogsituatie geldt enkel voor de commerciële horeca. Dat zijn doorgaans hotels, restaurants en cafés die over een rechtsgeldige exploitatievergunning en in veel gevallen over een drank- en horecavergunning beschikken, en die na 1 juni 2020 geopend mogen zijn voor publiek. Onder de commerciële horeca zijn horecaondernemers te vinden die niet over een terras beschikken. Ook zij krijgen onder de gedoogsituatie de mogelijkheid om een terras in de buitenruimte te exploiteren, mits deze aan de voorwaarden kan voldoen en daar expliciet toestemming voor hebben verkregen middels de schriftelijke gedoogverklaring.

Ondernemers zelf verantwoordelijk voor RIVM-richtlijnen
Ondernemers geven aan op welke wijze zij de terrassen uitbreiden en zijn zelf verantwoordelijk voor hoe zij invulling geven aan de RIVM-richtlijnen. Vooraf geeft de gemeente wel richtlijnen mee, onder andere over doorgang voor hulpdiensten, doorgang voetgangers, wijze van uitgifte en afstemming met de buren. Het is voor de horeca ondernemers mogelijk extra af te stemmen met de gemeente met vragen over regels rond maatregelen voor zowel binnen het bedrijf als voor het terras.