Succesvolle start Sportakkoord 2.0 in het Loket

ZWIJNDRECHT – Op donderdag 6 april spraken bijna 100 aanwezigen met elkaar over het Sportakkoord 2.0. Van bedrijven, welzijnspartners, onderwijs, inwoners, tot sportondernemers, stichtingen, inwonersraden, ambtenaren en raadsleden. Een hele gevarieerde groep betrokkenen uit de samenleving waaruit blijkt hoe belangrijk sport en bewegen voor Zwijndrecht is.

Met alle betrokkenen werd teruggeblikt op de initiatieven van de afgelopen periode en werd vooruit gekeken naar wat men de komende jaren wil bereiken op het gebied van sport en bewegen. Er zijn verschillende nieuwe initiatieven bedacht en ideeën ontstaan. Zoals de ‘sociaal veilige sport’ waarmee verenigingen intimiderend sportgedrag willen aanpakken en zorgen voor een nog betere toegankelijkheid voor minder valide sporters. 

Verbinding blijft nodig
Wethouder Ronald de Meij (van sport en gezondheid): “Een avond met verschillende partners en betrokkenen geeft veel energie. Elkaar opzoeken is belangrijk om samen te werken aan sport en bewegen in Zwijndrecht. Om meer mensen te bereiken, zijn sterke partners nodig. Daarom zijn bijeenkomsten zoals deze belangrijk.” 

Zwijndrecht wil verder
Drie jaar geleden is Zwijndrecht gestart met het Sport- en Beweegakkoord. De krachten van inwoners, maatschappelijke partners, verenigingen en sport zijn daarin gebundeld. Er is vastgelegd hoe we er met elkaar voor zorgen dat iedereen in Zwijndrecht kan bewegen. De basis is gelegd maar de gemeente wil verder. In het Sportakkoord 2.0 wordt verder gebouwd aan de bestaande initiatieven en worden nieuwe ideeën opgestart.

Eigen inbreng en ideeën
Wie zelf niet bij deze avond aanwezig kon zijn maar wel goede ideeën heeft over sport en bewegen kan deze altijd opsturen naar sport@zwijndrecht.nl.

Bron. Gem. Zwijndrecht