Steeds meer Zwijndrechtse kinderen eten en drinken gezond

ZWIJNDRECHT- Steeds meer Zwijndrechtse kinderen eten voldoende groente en fruit, drinken water en zijn lid van een sportvereniging. Het is echter (nog) niet gelukt om overgewicht bij kinderen op de basisscholen te verlagen.
Om dat te bereiken is verdergaande samenwerking met en inzet van partners en ook ouders noodzakelijk. Dat blijkt uit de evaluatie van de samenwerking met JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) over de afgelopen 3 jaar.

In 2013 is de gemeente Zwijndrecht een samenwerking aangegaan met JOGG, met als doel om het hoge aantal kinderen met overgewicht te verminderen. In de tweede JOGG-periode
2017-2019 lag de focus vooral op ouderbetrokkenheid en publiek private samenwerking. Door de samenwerking te versterken met partners zoals kinderopvang, scholen, private partijen, sportverenigingen, welzijnsorganisatie
en ouders wil de gemeente gezamenlijk eigenaarschap voor een gezonde jeugd en leefomgeving bewerkstelligen.

Gezonde voeding op scholen en in sportkantines
Op de basisscholen zijn in de tweede JOGG-periode serieuze verbeteringen doorgevoerd in het voedingsbeleid. Zo zijn er drie basisscholen met een Gezonde School Vignet voeding en zijn zes scholen vignet waardig.
Daarnaast zijn er scholen met vaste ‘fruit/groenten-dagen’ en ‘waterdagen’. Eén VO school behaalde in tweede JOGG-periode het themacertificaat Voeding. Twee sportverenigingen behaalden de afgelopen periode
het bronzen certificaat voor de Gezonde Sportkantine en een vereniging is hard op weg naar een Gezonde Sportkantine.

Aan het vergroten van de ouderbetrokkenheid is in de afgelopen periode op verschillende manieren met succes gewerkt, vooral door ouders te betrekken bij activiteiten van hun kinderen. Ook bij evenementen die in
Zwijndrecht worden georganiseerd is steeds meer aandacht voor een gezondere omgeving. Zo wordt water drinken zo makkelijk mogelijk gemaakt door mobiele watercoolers en de aanleg van watertappunten. Voor
aanvragers van een evenementvergunning is een infobrochure gemaakt, waarin JOGG als thema is meegenomen.

Belangrijkste gedragsdoelen behaald
In zes jaar JOGG Zwijndrecht is veel bereikt. Een groot deel van de gestelde gedragsdoelen zijn behaald:

  • Van de 5- jarigen voldoet 43% aan de fruitnorm. Dit percentage is fors toegenomen en is ook hoger dan in de regio Zuid-Holland Zuid;
  • Het percentage 5 en 10-jarigen in Zwijndrecht dat dagelijks groente eet is hoger in vergelijking met kinderen in de regio ZHZ;
  • Bijna driekwart van de 5-jarigen is in 2017 lid van een sportvereniging, dat is een toename t.o.v. 2016 en hoger dan in de regio ZHZ;
  • Het percentage 0-12 jarigen dat dagelijks water drinkt is hoger in Zwijndrecht dan in de regio ZHZ.

Daar staat tegenover dat het (nog) niet is gelukt om het overgewicht bij kinderen op de bassischolen in Zwijndrecht te verlagen. Bovendien is het overgewicht van kinderen in groep 2 en 7 in
Zwijndrecht (nog steeds) hoger dan in regio Zuid-Holland Zuid.

JOGG-periode 2020-2022

“We zien met dank aan de JOGG-aanpak dat ouders en kinderen steeds betere keuzes maken als het om voeding en bewegen gaat. Wat helpt is dat alle betrokken partners de gezonde keuze makkelijker maken.
Daarom is het belangrijk dat we doorgaan met JOGG. We willen de beweging die is ingezet met elkaar versterken om daarmee een nog positiever effect teweeg te brengen. Zodat overgewicht bij de jeugd op langere
termijn afneemt”, zegt wethouder Ronald de Meij (Gezondheid en Jeugd). “
We maken ons zorgen om de opgroeiende jeugd. Bekend is dat in armoede opgroeien een aanzienlijk negatieve invloed kan hebben op de gezondheid.
Er is veel armoede in Zwijndrecht. Daarmee hebben we te maken met een fors maatschappelijk probleem in Zwijndrecht dat gelukkig stevig wordt aangepakt in het raadsprogramma. Ik hoop dat we de resultaten hiervan de
komende periode gaan zien.”

“We zien een positieve beweging in Zwijndrecht waarin de gezonde leefstijl steeds meer een plek krijgt”, vervolgt De Meij. ” Zo werken we toe naar een gezonde omgeving. Tegelijkertijd is er nog onvoldoende eigenaarschap op het maatschappelijk
probleem van overgewicht bij kinderen. We hebben meer doorgaande lijn nodig in het onderwijs. Vanuit het welzijnswerk kunnen nog veel stappen gemaakt worden om ook daar de gezonde leefstijl uit te dragen. En ook bij
sportverenigingen liggen kansen voor meer gezonde kantines terwijl ook het bedrijfsleven veel kan bijdragen. We hebben deze partners én de ouders echt nodig om het verschil te maken.”

Naast het inzetten op gedeeld eigenaarschap, ligt de focus de komende jaren op het borgen van de preventieve activiteiten en het stimuleren van bewegen. Ter ondersteuning van dat laatste sluit de lokale JOGG-aanpak actief
aan bij het lokaal sportakkoord. Verder hebben we aandacht voor aanpalende beleidsterreinen, zoals groen en het jeugdbeleid, met programma’s als kansrijke start.