Start aanleg warmtenet in Kort Ambacht en Walburg

Foto HVC. Aanleg van het HVC warmtenet in Sliedrecht

ZWIJNDRECHT –  De gemeente Zwijndrecht werkt aan een duurzame toekomst en wil de komende jaren stoppen met het gebruik van aardgas. Huizen en gebouwen zullen anders verwarmt moeten worden en beter geïsoleerd. Een warmtenet is in een aantal wijken van Zwijndrecht een goede vervanger voor aardgas. Te beginnen in de wijken Kort Ambacht en Walburg

Samen met warmtebedrijf HVC en woningcorporaties Trivire en Woonkracht10 ziet de gemeente mogelijkheden voor de aanleg van een warmtenet in de wijken Kort Ambacht en Walburg. In deze wijken staan flats van Woonkracht10 en Trivire met een verwarmingsinstallatie. Dat maakt ze heel geschikt om aan te sluiten op een warmtenet. Hiervoor moet er eerst wel een netwerk van goed geïsoleerde leidingen in de grond worden aangelegd. Door deze leidingen stroomt warm water voor de verwarming van de woningen en het verwarmen van kraanwater. In de toekomst zal dit warmtenet verder worden uitgebreid naar de andere wijken.

Werkzaamheden
Naar verwachting starten de werkzaamheden in het derde kwartaal 2023 en zullen er tijdelijk ook omleidingsroutes nodig zijn. Wethouder Jacqueline van Dongen (Duurzaamheid): “We zijn ons ervan bewust dat we de inwoners goed moeten informeren over de veranderingen in huis en over de werkzaamheden in de buurten waar het warmtenet komt te liggen. Daarbij trekken gemeente, woningcorporaties en HVC gezamenlijk op, ieder vanuit zijn eigen rol.”  De corporaties informeren bewoners als de aansluiting ook voor hun woning van toepassing is.

Aansluiting andere woningeigenaren
Eerder waren al in Zwijndrecht het appartementencomplex aan de Koninginnelaan (2020) en de nieuwbouwwoningen in de Sumatralaan (2022) door HVC aangesloten op een deel van het warmtenet Zwijndrecht. En nu komen daar dan de ongeveer 1000  corporatiewoningen in Kort Ambacht en Walburg bij.  In de toekomst wordt het echter ook voor andere woningeigenaren mogelijk om aan te sluiten op dit HVC warmtenet.

Meer weten
Wie meer wilt weten over het warmtenet in Zwijndrecht kan kijken op www.zwijndrecht.nl/warmtenet. Of op de projectenpagina van HVC:  www.hvcgroep.nl/warmtenet-zwijndrecht

Bron: gem. Zwijndrecht / HVC