Samenwerkingsovereenkomst getekend voor Passage

Artist impression venieuwde Passage

ZWIJNDRECHT – Het winkelgebied van de Passage in Zwijndrecht zal een aanzienlijke verandering ondergaan naar een omgeving met dienstverlenende detailhandel, hoogwaardige horeca en aanvullend nieuwe woningen. Op 14 december ondertekenden Ad van Wingerden, eigenaar van A. Van Wingerden Bouw en Beheer BV, en de gemeente Zwijndrecht de samenwerkings-overeenkomst om deze ambitieuze herontwikkeling mogelijk te maken.

Van Wingerden had al langer de wens om de drie hoeken op Passage aan de Koninginneweg en het Wagenveld te vernieuwen. Het Masterplan Diztrikt Noord en het Retail- en horecabeleid van de gemeente geven nu voldoende mogelijkheden voor Van Wingerden om zijn plan verder te brengen. De gemeente kan daarbij zorgen voor een aantrekkelijke buitenruimte.

Appartementen in de Groene Wig
Wethouder Robert Kreukniet (Ruimtelijke ontwikkeling) toont zich verheugd met de samenwerking: “Het plan zorgt voor meer woningen in Zwijndrecht en daar is behoefte aan. Met het plan van Van Wingerden kan de gemeente het hart van Zwijndrecht vergroten. De zogenaamde Groene Wig vanaf het raadhuis trekken we door naar het ziekenhuis, zoals ooit bedacht door landschapsarchitect Pieter Verhagen. Daarmee ontstaat er een mooi verblijfsgebied in de wijk Noord.”

Oudste Winkelcentrum de Passage in nieuw jasje
Van Wingerden is blij dat zijn plan eindelijk tot realisatie kan komen. “Wij zijn al meer dan 20 jaar bezig met planvorming en eindelijk kunnen wij met de gemeente tot een overeenstemming komen. Wij zijn blij dat dit oudste winkelcentrum van Zwijndrecht, wat uniek is, een goede nieuwe bestemming kan krijgen.” Het is namelijk het eerste winkelcentrum in Nederland met beneden winkels en woningen erboven. Gebouwd naar aan leiding van de Deltawet na de watersnoodramp in 1953.

Wethouder Robert Kreukniet en eigenaar Ad van Wingerden ondertekenen de overeenkomst

Van Wingerden Bouw en Beheer BV heeft met niet aflatende inzet zich al vanaf 1993 ingezet voor winkelcentrum de Passage. En daarbij in de jaren een steeds groter belang verworven, de continuïteit, uitbreidingen en verbouwingen behartigd. De linkerhoek gelegen aan de Koninginneweg is zes jaar geleden volledig vernieuwd. Zo ontstond het idee om op de hoek Koninginneweg – het van Verhagen – “de Groene Wig”, te ontwikkelen. Bij die ontwikkeling is ook het plan ontstaan en een mooie kans om aan de Wagenveld zijde twee woontorens te ontwikkelen. 

Verschuiving detailhandel
Ook wethouder Tycho Jansen (Economie) is positief: “We zien de laatste jaren al een verschuiving in de detailhandel en dus is het dringend nodig om verder te clusteren. Met het plan van Van Wingerden kunnen we het Retail- en horecabeleid vorm geven. De detailhandel in het middengebied blijft behouden. De Aldi en de Wibra verdwijnen wel uit de Passage. Met de betrokken winkeliers zijn we al in overleg.”

Bijeenkomsten
De gemeente en Van Wingerden organiseren in januari bijeenkomsten voor de winkeliers, huurders en eigenaren in de Passage. Daar wordt meer informatie gegeven over de plannen en is er gelegenheid om hierover in gesprek te gaan. Zij krijgen hiervoor een uitnodiging.

Ontwerpbestemmingsplan
De gemeente legt nog dit jaar het ontwerpbestemmingsplan Boulevard Noord en Passage ter inzage. Woensdag 24 januari volgt de openbare inloopbijeenkomst over het ontwerpbestemmingsplan.

Bron: gemeente Zwijndrecht