Samen voor een Krachtig, Sociaal en Fysiek gezond Zwijndrecht

ATOS RTV Ondertekening PALT Zwijndrecht 18 maart 2019

ZWIJNDRECHT – De gemeente, woningcorporaties en huurdersraden van Zwijndrecht werken samen aan een krachtig, sociaal en gezond Zwijndrecht. Gevarieerde en gemengde wijken, waar het voor iedereen prettig wonen is. Dit kunnen we alleen samen voor elkaar krijgen en daarvoor zijn goede afspraken gemaakt. Maandag 18 maart 2019 ondertekenden wethouder Jacqueline van Dongen, de heer van de Ent (Trivire), de heer van Eijk (Huurders Participatie Raad Trivire), de heer Stolk (Woningbouwvereniging Heerjansdam), de heer Bras (Huurdersraad), de heer Zwijnenburg (Woonkracht10) en de heer Hartkoren (Combiraad) de nieuwe afspraken voor Zwijndrecht.

De lokale afspraken bestaan uit drie pijlers: Krachtig Zwijndrecht, Sociaal Zwijndrecht en Fysiek gezond Zwijndrecht. Belangrijke uitgangspunten zijn: een evenwichtige verspreiding van de sociale woningvoorraad over de regio, passende huisvesting voor alle Zwijndrechtse inwoners, terugdringen van armoedeproblematiek, verduurzaming van woningen, versterking van leefbaarheid en behoud van voorzieningen, zoals buurthuizen en winkels.

De Zwijndrechtse afspraken vormen meteen stevige input voor de PALT-afspraken (Prestatie Afspraken Lange Termijn) in de Drechtsteden die in 2019 worden aangepast. In de Drechtsteden maken we al jaren PALT-afspraken met de woningcorporaties en huurdersorganisaties over de invulling van het woonbeleid. In de Woningwet is vastgesteld dat corporaties jaarlijks geactualiseerde prestatieafspraken aan de minister moeten aanbieden. 

Wethouder Jacqueline van Dongen: ‘We willen voor iedereen een goed leven in Zwijndrecht en dat lukt het beste met een mix van diverse bewoners in de wijken. Daarom zetten we in op gevarieerde wijken. We kijken bovendien naar de toekomst waarin aardgasvrije woningen belangrijk zijn.’

Huurdersorganisaties: ‘Samen op basis van gelijkwaardigheid blijvend afspraken maken om voor nu en in de toekomst een beter woon-en leefklimaat te hebben en te houden.’
“Laat zelfs een arme in zijn huisje een vorst zijn”


Woningbouwvereniging Heerjansdam: ‘Een goed onderbouwd en gedragen document met duidelijke accenten voor Heerjansdam.’
Woningcorporaties Woonkracht10 en Trivire: ‘We hebben onze investeringsambities in Zwijndrecht in afspraken vastgelegd. We zetten in op een duurzame woningvoorraad zodat onze huurders in de toekomst lagere woonlasten en meer comfort hebben. En we dragen ons steentje bij aan de ontwikkeling van de spoorzone, wat bijdraagt aan een krachtig Zwijndrecht.’