Ronald de Meij nieuwe wethouder jeugd, gezondheid, sport, cultuur en onderwijs

Ronald de Meij (53) wordt door D66 voorgedragen als Zwijndrechts nieuwe wethouder voor het sociale domein. Hij hoopt daarmee Jolanda de Witte op te volgen, die eerder deze maand afscheid nam om burgemeester te worden van de gemeente Albrandswaard.

Behalve met het sociale domein (jeugd, Wmo en gezondheid) gaat de heer de Meij, wanneer de raad instemt met zijn voordracht, zich ook bezighouden met de beleidsterreinen onderwijs, sport en cultuur.

Ruime ervaring in het sociale, gezondheids- en veiligheidsdomein
De beoogd wethouder is gezondheidswetenschapper met veel ervaring in het publieke domein, met name op de gebieden sociaal, gezondheid en veiligheid. Hij is nu nog directeur Publieke Gezondheid in Zeeland, waar hij sinds 2010 eindverantwoordelijk is voor de GGD Zeeland. De GGD is ook de serviceorganisatie sociaal domein van de Zeeuwse gemeenten waarin de Inkoop Jeugdhulp en Veilig Thuis zijn ondergebracht.

Daarnaast was de heer De Meij enige tijd ad interim algemeen directeur van de Veiligheidsregio Zeeland en ad interim directeur meldkamer. Daarvoor werkte hij onder meer als manager bij Erasmus Medisch Centrum, manager jeugdgezondheidszorg, adviseur jongerenwerk en manager Wmo bij de gemeente Utrecht.

Ronald de Meij: “Samen met de raad en het college en in nauwe samenwerking met inwoners en organisaties wil ik als wethouder werken aan een krachtig Zwijndrecht. Ik hoop mijn kennis en ervaring in te gaan zetten om het onderwijs, de sport, cultuur en het sociaal domein in Zwijndrecht verder te ontwikkelen. Deze essentiële voorzieningen staan aan de basis van de kwaliteit van de Zwijndrechtse samenleving. Een mooie uitdaging waar ik veel zin in heb.”

Ronald de Meij woont samen met Jacqueline van den Pol in Heerjansdam en heeft 4 kinderen in de leeftijd van 9 tot 26 jaar. Hij is lid van D66.

De raad neemt op 9 juli tijdens de laatste raadsvergadering (Kadernota) vóór het zomerreces een besluit over de voordracht. Wanneer de raad met de voordracht instemt, wordt de beoogd wethouder diezelfde vergadering geïnstalleerd.