Resultaat enquete burgemeester bekend

ZWIJNDRECHT – De gemeente Zwijndrecht moet op zoek naar ‘een daadkrachtige, informele en mensgerichte vernieuwer’ als nieuwe burgemeester. Dat is het beeld dat naar voren komt uit de digitale enquête die binnen twee weken tijd door 837 mensen is ingevuld. Als onderdeel van de zoektocht naar de nieuwe burgemeester, konden inwoners van Zwijndrecht online een vragenlijst invullen. De uitkomsten worden door de vertrouwenscommissie meegenomen in het opstellen van de uiteindelijke profielschets voor de nieuwe burgemeester.

Vragenlijst

Aan de hand van tien stellingen en twee open vragen konden de deelnemers van 21 september tot en met 7 oktober 2018 aangeven aan wat voor persoon zij denken wanneer zij de nieuwe burgemeester voor zich zien en welke eigenschappen de nieuwe burgemeester volgens hen zou moeten hebben. Om zoveel mogelijk mensen te bereiken, werden inwoners via onder meer (sociale) media, advertenties, communicatiekanalen van de gemeente en het Bewonerspanel Zwijndrecht opgeroepen mee te doen. Ook zijn op drie verschillende momenten enquêteurs ingezet om inwoners op straat (bij evenementen en weekmarkten) te vragen naar hun mening over de nieuwe burgemeester. Invullen was in drie minuten gebeurd.

‘Aanwezig in de wijken en informeel’

Uit de antwoorden op de tien stellingen komen de volgende typeringen voor de nieuwe burgemeester van Zwijndrecht naar voren: informeel/mensgericht (78%), daadkrachtig (65%) en een vernieuwer (57%). Uit het onderzoek blijkt verder dat de inwoners van Zwijndrecht een burgemeester zoeken die vooral aanwezig is in de wijken en een informele houding heeft. Daarnaast geniet een burgemeester die ervaring heeft vanuit de samenleving of het bedrijfsleven de voorkeur. Het beeld van een benaderbare burgemeester die midden in de gemeente staat komt overeen met de uitkomsten van de twee open vragen. Daaruit blijkt ook dat inwoners behoefte hebben aan een burgemeester die daadkrachtig durft op te treden tegen overlast, die verloedering tegengaat en die bij dreigend gevaar hard optreedt.

Open vragen

Onderdeel van de enquête waren ook twee open vragen. Op de vraag ‘Als ik denk aan de nieuwe burgemeester van Zwijndrecht, dan zie ik iemand die…’, antwoorden de deelnemers ‘…die midden in de gemeente staat, daadkrachtig is, menselijk en bewogen is, Zwijndrecht kent, open staat voor vernieuwing, een goede voorzitter is en betrouwbaar is’. Op de vraag ‘Als u de nieuwe burgemeester van Zwijndrecht mee mag nemen naar één plek in de gemeente, welke plek zou u hem/haar dan laten zien?’, antwoorden de deelnemers ‘een mooie plek’ (bijvoorbeeld het Noorderpark of de omgeving rondom de Kijfhoekkerk), ‘een plek die verbeterd kan worden’ (bijvoorbeeld winkelcentra of het zwembad) of ‘heel de gemeente’ (fietstocht door de verschillende wijken of vanaf de top van de Eemsteintoren). De meest genoemde fysieke locaties zijn het Veerplein en Heerjansdam.

Profielschets

De uitkomsten van de enquête, die afgenomen door een onafhankelijk onderzoeksbureau, worden gebruikt bij het maken van de profielschets voor de nieuwe burgemeester. Dit is een overzicht van eigenschappen en ervaring waar de nieuwe burgemeester aan moet voldoen. Op basis van de input van inwoners, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden wordt de profielschets in de openbare raadsvergadering van maandag 29 oktober door de gemeenteraad vastgesteld. De commissaris van de Koning van Zuid-Holland, de heer Jaap Smit, zal bij deze vergadering aanwezig zijn om de profielschets in ontvangst te nemen. Vervolgens stelt de commissaris van de Koning de vacature open en start de selectieprocedure.

Proces

Op’ ‘ . text_chop(‘www.zwijndrecht.nl/nieuweburgemeester’, 30) . ‘‘ vindt u de uitkomsten van de inwonersconsultatie en meer informatie over het proces en de besluitvorming rondom de nieuwe burgemeester.