Recordcijfers voor Van Leeuwen Buizen Groep in 2022

ZWIJNDRECHT –  De Van Leeuwen Buizen Groep sloot 2022 af met recordcijfers in omzet en nettowinst. De wereldwijde markten en economie werden beïnvloed door de bijzondere geopolitieke situatie, oplopende energieprijzen en inflatie. Het omzetcijfer steeg door een hoog prijsniveau in combinatie met een sterke voorraadpositie. De winstgroei bood ruimte om aanzienlijk te investeren in de onderneming.

De verstoring van aanvoerlijnen resulteerde vooral begin 2022 in sterk oplopende materiaalprijzen in Europa. De marktvraag in onder meer de werktuigbouwkunde, civiele techniek en het hydraulieksegment lag echter op een goed niveau. De meeste Europese distributiebedrijven het bedrijf presteerden uitstekend. Gedurende de tweede helft van 2022 koelde de markt weer wat af en daalden de prijzen enigszins. De Van Leeuwen vestigingen buiten Europa profiteerden later in het jaar van de aantrekkende vraag in het energiesegment. Vestigingen in onder andere Noord-Amerika en Azië boekten mooie projecten en ook de onderneming in Australië presteerde goed.

Investering in duurzaamheid
De sterke winstgroei bij het bedrijf gaf ruimte om wereldwijd flink te investeren in de modernisering en uitbreiding van magazijnen en kantoren, logistieke en opslagsystemen en het machinepark. Daarnaast investeerde Van Leeuwen in het kader van haar duurzaamheidsstrategie ruim 5 miljoen euro in zonnepanelen op eigen daken, onder meer in Nederland, Duitsland en Roemenië. De gezonde financiële positie stelt de Van Leeuwen Buizen Groep in staat haar wereldwijde voorraden, in waarde verdubbeld door de hoge prijzen, op peil te houden.

In cijfers
De totale omzet van de Van Leeuwen Buizen Groep bedroeg in 2022 € 1.672 miljoen (2021: € 1.431 miljoen). Het bedrijfsresultaat kwam uit op € 104 miljoen (2021: € 79 miljoen) en het nettoresultaat op € 88 miljoen (2021: € 64 miljoen). De solvabiliteit – verhouding van het eigen ten opzichte van het totale vermogen - verbeterde tot 42,9% (2021: 40,7%)

Verder investeren
Peter Rietberg, Voorzitter van de Raad van Bestuur: “Onder bijzondere marktomstandigheden hebben we wederom records gebroken in zowel omzet als resultaat. We danken dit aan de sterke voorraadpositie en inkoopkracht van ons wereldwijde netwerk. Maar onze teams hebben er, met internationale samenwerking en innovatief ondernemerschap, ook hard voor gewerkt. De winstgroei bood kans verder te investeren in ons netwerk, verduurzaming van de bedrijfsvoering, digitalisering van de dienstverlening, en niet in de laatste plaats onze mensen. Dit geeft ons extra slagkracht in de markt.”

Bron: Van Leeuwen Buizen Groep