Raadsvergadering opvang asielzoekers Hotel ARA: wensen en bedenkingen

foto Hotel ARA

ZWIJNDRECHT – Op dinsdag 27 februari vergadert de gemeenteraad over de ‘Opvang van Asielzoekers in Hotel ARA: wensen en bedenkingen’. Tijdens deze vergadering wordt aan mensen die nog niet eerder hierover hebben ingesproken hiervoor de gelegenheid te geven.

De gemeenteraad praat over de opvang van asielzoekers in Hotel ARA en de wensen en bedenkingen. In dit hotel, op de Veerweg 10, kunnen vanaf het voorjaar 2024 tot 300 asielzoekers tijdelijk worden opgevangen, om de opvang in Ter Apel te ontlasten. Hierover heeft het college van burgemeester en wethouders een ‘principebesluit’ genomen. Dat betekent dat het college mee wil werken aan het mogelijk maken van de opvang van asielzoekers in Hotel ARA. Het college kan besluiten nemen over de inzet van locaties voor doelgroepen, maar geeft de gemeenteraad mogelijkheid om wensen en bedenkingen kenbaar te maken. In de carrouselvergadering op 6 februari zijn diverse insprekers gehoord en hebben de raads(commissie) leden met elkaar en de wethouder hierover van gedachten gewisseld. Op 27 februari neemt de gemeenteraad – na een debat – een besluit over de mogelijkheid wensen en bedenkingen in te dienen.

Info
Bezoekers zijn van harte welkom in het gemeentehuis van Zwijndrecht, Raadhuisplein 3. Men kan ook de rechtstreekse uitzending van de raadsvergadering volgens via ATOS TV of video-live op Raadzwijndrecht.nl. Hier vindt men ook de volledige agenda.

Bron gemeente Zwijndrecht