Raad praat over zonnepark Kijfhoek en Noordoevers

ZWIJNDRECHT – Dinsdag 18 juni is er in het Zwijndrechtse gemeentehuis weer een politieke markt. In de carrousels wordt onder andere gesproken over het zonnepark Kijfhoek en evaluatie rekenkamer. De raad voert een debat over bestemmingsplan verbrede reikwijdte Noordoevers.

De gemeenteraad evalueert de Rekenkamer één keer per zittingsperiode. In 2023 heeft Berenschot deze evaluatie uitgevoerd en op 9 januari 2024 het eindrapport gepresenteerd. De raads- commissieleden hebben toen vragen kunnen stellen en de Rekenkamer gaf een reactie. Er ligt nu een conceptvoorstel, waarin de raad wordt gevraagd om de aanbevelingen en overwegingen uit het rapport te verwerken en deze vast te stellen.

Vervolg Zonnepark Kijfhoek
In de carrousel van 4 juni is gesproken over een aanvraag voor een tijdelijk zonnepark van 25 jaar tussen Kijfhoek en de Langeweg. Voor deze aanvraag is een positief advies van de raad nodig. De raads- commissieleden hadden tijdens de carrousel te weinig tijd om met elkaar het gesprek aan te gaan over het zonnepark. Daarom is besloten om het gesprek te vervolgen op 18 juni. Dat geeft deze leden de ruimte om tijdens de carrousel zich uit te spreken over het voorstel.

Bestemmingsplan verbrede reikwijdte Noordoevers
Na een bespreking van het plan voor de Noordoevers in een oriëntatie en carrousel, is het onderwerp op de agenda gezet voor de raadsvergadering. Tijdens de raadsvergadering gaan de raadsleden met elkaar in debat over het plan. Daarna volgt er een beslismoment waarin gestemd kan worden om het bestemmingsplan voor de Noordoevers vast te stellen.

Bijwonen of meekijken
Voor het bijwonen van de vergaderingen is men welkom in het gemeentehuis van Zwijndrecht. Maar men kan deze ook volgen via een stream op Raadzwijndrecht.nl, waar men ook de volledige agenda kan vinden, of via de rechtstreekse uitzending van één van de carrousels en de raadsvergadering op ATOS TV. Inspreken in de carrousel (uitgezonderd die over kijfhoek) of de raadsvergadering kan door zich vooraf aan te melden via griffie@zwijndrecht.nl.

Bron gemeente Zwijndrecht