Raad praat over bestemmingsplan Passage, Boulevard Noord en verkeersstromen

Foto gem. Zwijndrecht: Winkelcentrum de Passage.

ZWIJNDRECHT – Vandaag dinsdag 29  augustus vanaf 20.00 uur beginnen de vergaderingen van de gemeenteraad weer. De raadsleden oriënteren zich op onder meer het bestemmingsplan Passage en Boulevard Noord én verkeersstromen.

Iedereen is van harte welkom in het Zwijndrechtse gemeentehuis op het Raadhuisplein maar men kan de bijeenkomsten ook volgen via de live-stream of rechtstreeks op ATOS TV. Op www.raadzwijndrecht.nl vindt u de agenda en de meest actuele informatie.

Bestemmingsplan Passage en Boulevard Noord
Winkelcentrum de Passage kent een rijke geschiedenis binnen Zwijndrecht. Met het vaststellen van het Masterplan Noord en het Horeca Retail beleid is er een fundamentele keuze gemaakt over de positionering van de Passage. Met het bestemmingsplan Passage en Boulevard Noord wordt hieraan invulling gegeven. De raad wordt geïnformeerd over de uitgangspunten voor de verdere ontwikkeling van de Passage en kan input meegeven over deze uitgangspunten.

Verkeerstromen
De raad wordt gezien de komende nieuwbouwplannen en de acties uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan geïnformeerd over hoe je de komende jaren van A naar B komt en hoe het verkeer de komende jaren zal verlopen. Daarbij gaat het over vraagstukken als: Hoe gaan inwoners zich bewegen in Zwijndrecht, hoe kom je van Zwijndrecht naar Dordrecht en hoe gaan deze verkeersstromen lopen?

  • Oriëntatie 1 – Raadzaal – Openbaar- livestream – ATOS TV
  • 20.00 – 20.55 uur:  Bestemmingsplan Passage en Boulevard Noord
  • 21.00 – 22.30 uur:  Verkeersstromen
  • Oriëntatie 2 – Vergaderzalen 1/2/3  – Openbaar – livestream
  • 20.00 – 21.55 uur: Financiële- en controleverordeningen (Verordening 212, 213 en 213a)
  • 22.00 – 22.45 uur: (Financiële) realisatiekracht Investeringsprogramma (IP) Infra/riool     

Bron gemeente Zwijndrecht