Portefeuilleverdeling nieuw college bekend

ZWIJNDRECHT – Het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Zwijndrecht heeft de verdeling van de portefeuilles vastgesteld. De verdeling geldt voor de collegeperiode 2018 -2022. Het college bestaat uit twee nieuwe wethouders te weten: Jos Huizinga en Tycho Jansen. De wethouders Jacqueline van Dongen en Jolanda de Witte zetten hun bestuursfunctie voort. Voorzitter van het college is burgemeester Dominic Schrijer en de interim-gemeentesecretaris is Gerrit Hofwegen.

Nu de portefeuilleverdeling bekend is, gaat het college van B&W voortvarend aan de slag met de uitvoering van het raadsprogramma ‘Krachtig Zwijndrecht’. Het college van B&W werkt aan de hand van de belangrijke thema’s uit het raadsprogramma. Dat zijn ‘Wonen, bouwen en wooncarrière’, ‘Bestrijding van armoede’, ‘Welzijn en zorg’, ‘Veiligheid en leefomgeving’.
Het college zoekt daarbij de samenwerking op, met de gemeentelijke organisatie, maar vooral ook met de gemeenteraad en de samenleving.

Portefeuilleverdeling

Burgemeester Dominic Schrijer heeft in zijn portefeuille:

Openbare orde/veiligheid
Algemeen beleidsonderzoek
Burgerzaken
Rechtsgedingen en coördinatie rechtsbescherming
Beleid en uitvoering bijzondere wetten
Handhaving

Wethouder Jacqueline van Dongen heeft in haar portefeuille:

Leefomgeving, klimaat en wonen
Openbare Ruimte en Investeringen Openbare Ruimte
Duurzaamheid en Milieu
Natuur en Recreatie
Dierenwelzijn
Afval, grondstoffen en energie
Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (voorlopig)

Wethouder Tycho Jansen heeft in zijn portefeuille:

Armoede
Economie
Financiën
P&O
Binnenvaart
Accommodaties
Communicatie
Dienstverlening
Facilitaire zaken
ICT en Automatisering

Wethouder Jos Huizinga heeft in zijn portefeuille:

Ruimtelijke ontwikkeling en Grote projecten
Grondbedrijf
Verkeer en Vervoer
Vergunningverlening
Monumenten en archeologie
Commissie Deetman
Eigenaarsrol verbonden partijen

Wethouder Jolanda de Witte heeft in haar portefeuille:

Transformatie 3D’s (samenvoeging Wmo, Jeugd en Participatiewet)
Jeugd en Wmo
Gezondheid
Onderwijs
Sport en Cultuur