Politieke markt over o.a. het laadpalenbeleid

ZWIJNDRECHT – Dinsdag 19 december wordt er vanaf 20.00 uur weer een politieke markt gehouden in het Zwijndrechtse gemeentehuis. In de carrousel wordt onder meer gesproken over het laadpalenbeleid en een effectmeting voor het raadsprogramma Krachtig Zwijndrecht 2.0. De raadsvergadering begint om 21.30 uur. Dit is de laatste politieke markt voor het kerstreces. 

In de carrousel bespreekt de gemeenteraad het laadpalenbeleid. Veel mensen die willen opladen zijn aangewezen op laadpalen in de openbare ruimte. Met dit beleid wil de gemeente tegemoet komen aan de toenemende vraag rondom elektrisch rijden en richting geven aan de omslag naar elektrisch vervoer. Men wil zorgen voor een goede inpassing van de benodigde voorzieningen in de openbare ruimte en inwoners, bezoekers en bedrijven de mogelijkheid geven om de overstap te kunnen maken naar elektrisch rijden
Een exploitant gaat aan de slag om een dekkend laadpalennetwerk te creëren in de gemeente. De gemeente zal daarbij geen extra kosten maken om dit beleid uit te voeren. 

Effectmeting
Om te kunnen volgen of er voortgang wordt geboekt op de realisatie van de doelen van het raadsprogramma Krachtig Zwijndrecht 2.0 heeft de raad aangegeven de speerpunten uit dit programma te willen volgen. Wethouder Tycho Jansen heeft bij de behandeling van de begroting 2023 belooft met effectmeeting aan de slag te zullen gaan. In maart 2013 is hierover gesproken met de raad tijdens een oriëntatiebijeenkomst. Nu ligt er een raadsvoorstel om de effectindicatoren vast te stellen, inclusief een nulmeting van de huidige situatie, en het gewenste doel. Hiermee wil men de voortgang van dit raadsprogramma monitoren.

Info

Politieke Markt dinsdag 19 december vanaf 20.00. Om de vergaderingen bij te wonen is men welkom in het Zwijndrechtse gemeentehuis maar men kan deze ook volgen via video-live verbinding of de rechtstreekse uitzending van één van de carrousels en de raadsvergadering via ATOS TV. Op raadzwijndrecht.nl vindt men de complete agenda en de meest actuele informatie.

Bron Gemeente Zwijndrecht.