Politieke markt over o.a. aanvullend budget voor de witgoedregeling

ZWIJNDRECHT – Op dinsdag 4 juli 20.00 uur wordt de laatste de politieke markt van de Zwijndrechtse gemeenteraad gehouden voor het zomerreces. In de carrousel wordt onder meer gesproken over de herijking van de WMO en aanvullend budget voor de Witgoedregeling.

Herijking Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO)
De raad wordt gevraagd de verordening WMO vast te stellen die de huidige verordeningen maatwerkvoorzieningen WMO en Algemene voorzieningen vervangt.  

Raadsvoorstel Aanvullend budget Witgoedregeling
Op 7 februari 2023 heeft de raad de Witgoedregeling vastgesteld voor huishoudens die vanwege een laag inkomen een energietoeslag hebben ontvangen en wonen in een woning met energielabel D of lager. De belangstelling voor de regeling blijkt groter dan werd verwacht. Met de huidige regeling is er voor 750 huishoudens tegoed beschikbaar. In korte tijd hebben al meer dan 750 huishoudens zich geregistreerd voor een kadokaart. Op verzoek van de raad komt het college terug bij de raad met een voorstel voor het beschikbaar stellen van aanvullend budget zodat zoveel mogelijk huishoudens gebruik kunnen maken van de Witgoedregeling en kunnen besparen op hun energierekening.

Bijwonen of volgen
Iedereen kan de vergaderingen bijwonen in het gemeentehuis van Zwijndrecht op het Raadhuisplein 3. Men kan deze ook volgen via video-live verbinding op www.Raadzwijndrecht.nl of via de rechtstreekse uitzending op ATOS TV.

Carrousel 1 – Raadzaal (openbaar)
20.00-21.10  uur: Herijking Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO)
21.15-21.45 uur Raadsvoorstel Aanvullend budget Witgoedregeling
Carrousel 2 - Vergaderzalen (openbaar
21.00-21.40 uur: Delegatiebesluit Omgevingswet

Raadsvergadering (openbaar)
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Vragenhalfuurtje voor raadsleden
4. Terugkoppeling van het college
5. Vaststellen besluitenlijst van 20 juni 2023
6. Ter besluitvorming: hamerstukken
  a.Jaarstukken
  b. Aanpassing verordening leerlingenvervoer
  c. Verklaring van geen bedenkingen woningbouw Dorpsstraat 42
7. Ter besluitvorming: debatstukken
   a. Raadsvoorstel benoeming lid agendacommissie
   b. Eerste bestuursrapportage
   c. Raadsvoorstel Aanvullend budget Witgoedregeling
8. Ter kennisname 
   a. Lijst toezeggingen, moties en schriftelijke vragen
   b. Stukkenlijsten d.d. 4 juli 2023
 9. Sluiting
 

Bron gemeente Zwijndrecht