Politieke markt over bouwen aan vertrouwen en tijdelijke woonfunctie kubusgebouw

ZWIJNDRECHT – Dinsdag 23 januari om 20.00 uur is er een politieke markt. In de carrousel wordt onder meer gesproken over bouwen aan vertrouwen en de tijdelijke woonfunctie voor het pand IJsselmeer 30 om Oekraïners te huisvesten.

Op 7 februari 2023 heeft de gemeenteraad het raadsvoorstel Plan van aanpak ´Bouwen aan vertrouwen´ aangenomen. Een werkgroep met raadsleden heeft gewerkt aan het scherp krijgen van de mogelijkheden waarmee het vertrouwen daadwerkelijk kan worden verstrekt. Hiervoor zijn 50 interventies vastgesteld. Hieruit is een top 5 van interessante interventies verder uitgewerkt plus wordt een tweetal interessante interventies meegenomen om dat deze grote impact hebben op de doelstelling. De raad wordt gevraagd een besluit te nemen over de zeven interventies die de werkgroep heeft geselecteerd om het vertrouwen tussen samenleving en gemeente te versterken. Voor de uitwerking wordt een werkbudget gevraagd van 25.000 euro.

Tijdelijke woonfunctie pand kubusgebouw
De raad wordt voorgesteld om een budget van € 3.200.000,– beschikbaar te stellen om de huisvesting mogelijk te maken van Oekraïners in het pand IJsselmeer 30, beter bekend als het FRS ‘Kubusgebouw’ bij winkelcentrum Walburg. Maar ook om deze kosten te dekken uit de Specifieke Uitkering voor gemeentelijke opvang voor Oekraïense vluchtelingen. De wens van het college is om de huisvesting op deze locatie voor het einde van 2024 gerealiseerd te hebben. Dit mede naar aanleiding van de op november 2022 in de raad aangenomen motie met betrekking tot opvang van Oekraïense vluchtelingen. Met het beschikbaar stellen van dit budget kan dit pand verbouwd worden en zo snel mogelijk ingezet worden voor opvang voor de Oekraïense vluchtelingen die nu nog op de boot verblijven. In totaal worden er 180 vluchtelingen opgevangen op deze locatie.

Info
Iedereen is van harte welkom in het gemeentehuis van Zwijndrecht, Raadhuisplein 3. Men kan ook de vergaderingen volgen via de video-stream of de rechtstreekse uitzending van één van de carrousels en de raadsvergadering op ATOS TV. De volledige agenda en de meest actuele informatie is te vinden op raadzwijndrecht.nl

Bron gemeente Zwijndrecht