Politieke markt over aanvullend krediet bouw KindCentra

Foto gem Zwijndrecht. De Toermalijn.

ZWIJNDRECHT – Dinsdag 10 oktober 20.00 uur is er weer een politieke markt in Zwijndrecht. In de carrousel wordt onder meer gesproken over de aanvulling t.b.v. het krediet voor de nieuwbouw en de vorming van een Integraal KindCentrum De Brink (Kim en Brug) én de Toermalijn. De raadsvergadering begint om 21.30 uur.

Iedereen is van harte welkom in het gemeentehuis van de gemeente Zwijndrecht, Raadhuisplein 3 of men volg de vergaderingen via de rechtstreekse uitzending van één van de carrousels en de raadsvergadering op ATOS TV.

Kind Centrum De Brink
De raad wordt gevraagd een aanvullend krediet ten behoeve van de nieuwbouw en vorming van het Integraal Kind Centrum De Brink (Kim en Brug) vast te stellen. En het raadsvoorstel dat eerder aan de raad is voorgelegd en besproken in de carrousel van 18 april 2023: ‘Aanvulling krediet t.b.v. nieuwbouw en vorming Integraal Kind Centrum De Brink (Kim en Brug) 2023-0039643’ in te trekken. De raad wordt ook gevraagd een aanvullend krediet ten behoeve van de nieuwbouw en vorming vang Integraal Kind Centrum Toermalijn beschikbaar te stellen.

Agenda Carrousel 1 – Raadzaal- openbaar en via ATOS TV
20.00 – 20.35  uur: Aanvulling krediet t.b.v. nieuwbouw en vorming Integraal KindCentrum De Brink (Kim enBrug) 
20.40 – 21.15 uur: Aanvulling krediet tbv nieuwbouw en vorming Integraal KindCentrum De Toermalijn

Agenda Carrousel 2 – Vergaderzalen – openbaar
20.00 – 20.30 uur: Budgetaanvraag realisatie opstelplaatsen schuimblusvoertuigen W. Snelliusweg Zwijndrecht

Agenda Gemeenteraadsvergadering Raadzaal – Openbaar en via ATOS TV
Aanvang 21.30 uur:
1.Opening
2.Vaststelling agenda
3.Vragenhalfuurtje voor raadsleden
4.Terugkoppeling van het college
5.Vaststellen besluitenlijst van 26 september 2023
6.Ter besluitvorming: hamerstukken:
– Kredietaanvraag project Noordoevers
– Invoering bestuurlijke boete bij overtreding van de afvalstoffenverordening
– Verordening afvoer grond- en hemelwater gemeente Zwijndrecht 2023
– Budgetaanvraag ontwerpfase samenvoeging bassischolen De Bron en Margriet (Integraal Kind Centrum)
7.Ter besluitvorming: debatstukken
– Zienswijze overdracht aandelen Fris Facilitair van Drechtwerk
Dit onderwerp is een debatstuk omdat het direct in de raad wordt behandeld.
8.Ter kennisname
– Lijst toezeggingen, moties en schriftelijke vragen
– Stukkenlijsten d.d. 10 oktober 2023
9.Sluiting

Bron: gemeente Zwijndrecht