Passion4kids-koor: oefenen en nog eens oefenen

ZWIJNDRECHTZang is de grote passie van Elizabet Steketee, onderwijsassistente op christelijk kindcentrum De Notenbalk van PIT kinderopvang & onderwijs. Dat talent zet ze nu in als dirigente van Passion4kids.

In december heeft ze met de kinderen van De Notenbalk een minikerstconcert georganiseerd en dat was een groot succes. Toen in januari Netty Mol – vier jaar geleden een van de initiatiefnemers en alle edities de dirigente van Passion4kids – plotseling overleed, heeft PIT Elizabet gevraagd om in Netty’s voetsporen te treden. “Een grote eer. De meeste liedjes waren nog mede door Netty gekozen, aan mij de taak om die met de solisten en het koor te oefenen. Vanwege de studio-opnamen op 21 februari ben ik met de solisten begonnen. Sindsdien repeteer ik ook wekelijks met het koor,” aldus Elizabet Steketee.

Verbazingwekkend mooi
Het koor bestaat uit 17 kinderen van kindcentrum Het Akkoord en 11 van kindcentrum De Rank. Daarnaast maakt Isis, Netty’s kleindochter die in groep 5 van kindcentrum De Brug zit, er deel van uit. Zo vervult ze een langgekoesterde wens van Netty. De kinderen van Het Akkoord zongen al eerder mee in het Passion4kids-koor, maar voor die van De Rank is alles nieuw. “Allemaal vinden ze het superleuk om te oefenen en nog eens te oefenen. Iedereen kan verbazingwekkend mooi zingen. Ik heb regelmatig kippenvelmomentjes. Verder hebben ze het heel gezellig onderling, dus als dirigente moet ik soms een beetje streng zijn. We willen natuurlijk wel dat het goed klinkt op het Raadhuisplein. Elke repetitie oefenen we minimaal een nieuw lied.”

Het koor zingt ongeveer tien nummers. “Het is best druk, naast mijn werk, de twee koren waar ik zelf op zit en de zanglessen die ik volg. Maar ik vind het zo gaaf en ook belangrijk om te doen. Vanuit mijn geloof in God wil ik het Paasverhaal van hoop bekendmaken en vanuit mijn vak wil ik de kinderen graag helpen hun talenten te ontplooien. Ik zing van jongs af aan en van Trea Kuijsten, dirigente van een van mijn koren die ook een kinderkoor leidt, leer ik de kneepjes van het dirigentschap. Het is best spannend om 17 april voor het eerst op het Passion4kids-podium te staan, maar ik kijk er net als de kinderen enorm naar uit.”

Voor meer informatie: https://www.pit-ko.nl/passion4kids