ZWIJNDRECHT – Gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht en Provincie Zuid-Holland werken aan een totaalplan voor de Spoorzone. Hoe kijken jonge mensen die nog voor de start van hun carrière staan naar de herontwikkeling van dit gebied? Studenten van de TU Delft gingen aan de hand van een managementgame met de opdracht aan de slag. Half april was de presentatie in het Develpaviljoen te Zwijndrecht voor bestuurders van de gemeenten, medestudenten, hoogleraren en docenten. Groep 23 kwam met de presentatie ‘Overstag, van eenzijdigheid naar diversiteit’ als één van de winnaars uit de bus.

In totaal 23 groepen hadden zich gebogen over de vraag van de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht om met een prikkelende visie te komen voor de Spoorzone. Zij deden dit als casus voor hun studiejaar 2018/2019. Het gebied kenmerkt zich door grote infrastructurele invloeden. De uitdaging voor de studenten zat in het kijken vanuit verschillende rollen, van landschapsarchitect, vastgoedontwikkelaar tot bestuurder van een gemeente. Daarbij moesten zij een visie ontwikkelen die recht doet aan de bewoners in een duurzame toekomst.

Innovatieve ideeën
Diverse studenten presenteerden de casus als een persoonlijk levensverhaal, met een terugblik vanuit het jaar 2070. Innovatieve ideeën over het letterlijk bouwen op water, verhogen van het station in Dordrecht en overkapping van de A16 passeerden de revue. Ook de waterbus was onderdeel van diverse presentaties, als verbinding tussen de verschillende toeristische en recreatieve plekken in de Drechtsteden.

Identiteiten van gemeenten
De wethouders Jos Huizinga (Zwijndrecht) en Rik van der Linden en Rinette Reynvaan (Dordrecht) waren enthousiast over de presentaties. Bij de managementgame waren diverse prijzen te verdienen. De wethouders kenden een prijs toe voor de casus die het meeste aansluit bij de gedachten en filosofie van de gemeenten. Zij nomineerden hiervoor groep 16 met ‘Schakel, verbinden op alle schaalniveaus’ en groep 23 met ‘Overstag, van eenzijdigheid naar diversiteit’. Doorslaggevend voor de keuze op Overstag was het laten zien en behouden van de identiteiten van beide gemeenten; Zwijndrecht als tuinstad en Dordrecht als monumentenstad.

Durf te dromen
Het vertalen van een visionair idee naar een realistische ontwerp, was een moeilijke opgave, lieten de studenten weten. In een reactie op de presentaties noemde wethouder Van der Linden het belangrijk om bewuste keuzen te maken bij grote ingrepen in de stad. “Vijftig, zestig jaar geleden hebben we veel gesloopt, omdat we toen vonden dat iedereen een auto voor de deur mocht hebben. Tegen sommige keuzes die toen gemaakt zijn kijken we nu heel anders aan; denk bijvoorbeeld aan het verdwijnen van het oude postkantoor.”

Wethouder Jos Huizinga riep de studenten op vooral te blijven dromen. “Die overkapping over de A16 is wel een dingetje, maar als je je droom blijft vasthouden, komt er uiteindelijk een moment dat dromen uitkomen.”

Wethouder Reynvaan benadrukte de nauwe samenwerking tussen Dordrecht en Zwijndrecht. Ook gaf zij aan dat de omgeving langs het spoor nu te eenzijdig is. “Met diversiteit aan woningen kunnen we mensen binden, trekken en houden. Dit is zeker een element dat we uit de plannen van de studenten gaan bekijken.”