ZWIJNDRECHT – Woensdag 30 oktober 2019 is oud-burgemeester en ereburger van Zwijndrecht, Dick Corporaal overleden. Corporaal was van 1991 tot 2001 burgemeester van Zwijndrecht en werd destijds bij zijn afscheid ook benoemd tot ereburger van de gemeente. Hij is 82 jaar geworden.

Corporaal, geboren en getogen in Zwartsluis, sloot zich in 1960 aan bij de ARP en werd in 1973 namens de Protestants Christelijke Partij – een samenwerkingsverband tussen ARP, CHU en SGP – raadslid in Moordrecht. In 1978 stelde Corporaal zich niet opnieuw herkiesbaar en werd hij in 1979 burgemeester van Leerdam. In 1991 werd hij burgemeester van Zwijndrecht. Na zijn benoeming betrok hij geen ambtswoning, maar kocht zelf een huis.

‘Zeer geliefd’
“De heer Corporaal was zeer geliefd bij onze inwoners en ondernemers. Hij stond bekend als sociaal en goedlachs. Een warmhartige bruggenbouwer met een duidelijke en toegankelijke bestuursstijl. Onze gedachten gaan uit naar zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen”, reageert burgemeester Hein van der Loo op het overlijden van Corporaal.

De oud-burgemeester van Zwijndrecht was maatschappelijk zeer betrokken, ‘omzien naar elkaar’ was voor hem heel belangrijk. Corporaal stond bekend om zijn persoonlijke betrokkenheid bij sociaal zwakkeren en hij heeft zich altijd ingezet voor het verhogen van de sociale veiligheid. Toen het Rijk niks zag in een aanpak van illegale drugshandel, omdat er geen coffeeshop in Zwijndrecht was, zorgde Corporaal voor de realisatie van een niet-commerciële coffeeshop, die geëxploiteerd werd door een stichting zonder winstoogmerk.

Corporaal kon ook rechtlijnig zijn. In 2000 wilde het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in het gebouw van het voormalige schippersinternaat asielzoekers vestigen, toen bleek dat er niet was voldaan aan de brandveiligheidsvoorschriften. Corporaal weigerde daarop zijn toestemming voor de opening. Dit leidde tot aanzienlijke problemen bij het COA, waarna uiteindelijk alsnog aan de voorschriften is voldaan.

Voor Corporaal waren uitwisselingen met buitenlandse gemeenten en steden op het gebied van onderwijs, cultuur en bedrijfsleven ook van grote waarde. Onder zijn leiding ontstond er een stedenband met het Slowaakse Poprad en het Belgische Zwijndrecht. Bij zijn afscheid is Corporaal benoemd tot ereburger van Poprad.

Dinsdag 5 november vindt in zijn woonplaats Nunspeet de uitvaart plaats. De gemeenteraad van Zwijndrecht zal tijdens de raadsvergadering van dinsdag 12 november stilstaan bij het overlijden van oud-burgemeester Corporaal.