Oriëntatiebijeenkomst van raad over veiligheid en grondstoffenbeleid

ZWIJNDRECHT – Dinsdag 14 november vanaf 20.00 uur zijn er weer twee oriëntatiebijeenkomsten van de gemeenteraad in Zwijndrecht. De een gaat over het grondstoffenbeleid en de ander over veiligheid.

Voor het bijwonen van deze oriëntatiebijeenkomsten is men welkom in het gemeentehuis op het Raadhuisplein 3. Men deze een van deze bijeenkomsten ook volgen via ATOS TV. Op raadzwijndrecht.nl staat de volledige agenda en de meest actuele informatie.

Stand van zaken grondstoffenbeleidsplan
Per 1 januari 2023 is het recycle-tarief ingevoerd. Dit betekent dat een inwoner minder afvalstoffenheffing betaalt als hij of zij het afval goed scheidt. De raadsleden krijgen informatie over de resultaten van de eerste drie kwartalen van dit jaar van het Grondstoffenbeleidsplan.

Veiligheidsavond
Wat is de stand van zaken m.b.t. veiligheid in Zwijndrecht? Wat zijn de criminaliteitscijfers, wat doen politie, handhaving, wijkpreventie, het team Openbare orde en veiligheid? Wat zijn de trends en ontwikkelingen en wat gaat 2024 doen? De gemeente Zwijndrecht heeft een eigen team Toezicht & Handhaving en sinds medio 2023 een team Openbare orde en veiligheid. Ook beschikt de gemeente al jaren over wijkpreventie. Samen met de politie vertellen deze diensten dinsdagavond aan de raadsleden ze wat ze allemaal doen.

Bron gemeente Zwijndrecht