Oriëntatiebijeenkomst over project Noordoevers en Welstandsnota

ZWIJNDRECHT –  Op dinsdag  23 mei zijn er op het gemeentehuis van Zwijndrecht weer twee oriëntatiebijeenkomsten van de gemeenteraad. De een gaat over de Noordoevers en de Welstandsnota en de andere over onder meer de Oriëntatie Financiële verordening en de stand van zaken rondom de start van het Sportbedrijf Zwijndrecht.

Het project Noordoevers is een plan waar al vele jaren aan wordt gewerkt in Zwijndrecht. De gemeenteraad heeft in het verleden hier een nota van uitgangspunten voor opgesteld. Een nieuw bestemmingsplan is een volgende stap in het proces naar een her-ontwikkeld gebied met woningbouw. Tijdens deze oriëntatieavond zal de opbouw van het nieuwe bestemmingsplan Noordoevers worden gepresenteerd.

Welstandsnota
De gemeente wil de welstandsnota actualiseren. Op 24 januari 2023 is dit besproken tijdens een oriëntatieavond. Hierbij zijn vanuit de raad opmerkingen en vragen gekomen. Deze zullen behandeld worden. De actualisatie van de welstandsnota zal verder worden voortgezet. Hierin worden ook de uitkomsten van deze avond  meegenomen.

Oriëntatie 1 aanvang 20.00 uur                                                      
Raadzaal – Openbaar - ATOS TV
20.00 – 20.55 uur:     Bestemmingsplan Noordoevers.
21.00 – 22.30 uur:     Welstandsnota.
Oriëntatie 2 aanvang 20.00 uur
Vergaderzalen 1/2/3  - Openbaar
20.00 – 21.55 uur: Oriëntatie Financiële verordening (Verordening 212), Controleverordening (213) en de verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid (213a)        
22.00 – 22.45 uur:  De start van Sportbedrijf Zwijndrecht – Stand van zaken en perspectief      

ATOS TV
Iedereen is van harte welkom de bijeenkomsten bij te wonen in het gemeentehuis van Zwijndrecht .
Een van deze oriëntatie bijeenkomsten is ook live te zien op ATOS TV.
Voor de complete agenda en actuele informatie: www.raadzwijndrecht.nl .