Oriëntatiebijeenkomst over Lokaal Gezondheidsbeleid en de Energiestrategie

ZWIJNDRECHT –  Op dinsdag 24  oktober zijn er vanaf 20.00 oriëntatiebijeenkomsten over onder meer het Lokaal Gezondheidsbeleid en de Energiestrategie. Iedereen is hiervoor weer welkom op het gemeentehuis, Raadhuisplein 3 of men kan een van deze bijeenkomsten volgen via de video-live verbinding op ATOS TV.

De raad wordt tijdens de oriëntatieavond Lokaal Gezondheidsbeleid meegenomen in de gezondheidsopgaven waar men in Zwijndrecht mee te maken heeft. De raads- of commissieleden kunnen aangeven welke speerpunten en focus zij willen meegeven voor ons lokale gezondheidsbeleid. Ze krijgen de volgende opgaven voorgelegd waarbij geschetst wordt hoe de gemeente daar aan kan werken:

  • Verkleinen gezondheidsverschillen
  • Stimuleren gezonde leefstijl
  • Gezonde leefomgeving
  • Mentale druk bij jongeren en jongvolwassene
  • Vitaal ouder worden

Voortgangsrapportage Regionale Energiestrategie 1.0
Aan de hand van de voortgangsrapportage Regionale Energie Strategie 1.0 krijgt wordt inzicht gegeven in de stand van zaken van  de energiedoelstelling van de gemeente Zwijndrecht. Er wordt in het bijzonder aandacht gegeven aan de opgave voor opwekking (o.a. zon op dak) en de relatie die deze en onze andere opgaven binnen de energietransitie heeft met het energiesysteem. En er is een presentatie en een demonstratie van de tool Zonnedakje. Op www.raadzwijndrecht.nl vindt men de volledige agenda en de meest actuele informatie.

Agenda oriëntatie 1  
Aanvang 20.00 uur in de Raadszaal. Deze is openbaar.                                    

  • 20.00 – 21.25 uur: Lokaal Gezondheidsbeleid 
  • 21.35 – 22.35 uur: Voortgangsrapportage Regionale Energiestrategie 1.0

Agenda oriëntatie 2
Aanvang 20.00 uur in de vergaderzalen 1/2/3. Deze is openbaar.

  • 20.00 – 21.30 uur: Meerjarenprogramma gebiedsontwikkeling (alle nieuwbouwprojecten) en Maasterras Grex

Bron: gemeente Zwijndrecht