Oriëntatieavond raad over Beethovenlaan en Zwijndrecht 2026 ‘afwegingskader’

ZWIJNDRECHT – Dinsdag 26 maart vanaf 20.00 zijn er weer twee oriëntatiebijeenkomsten van de gemeenteraad over onder meer het inrichtingsvoorstel van de Beethovenlaan en over Zwijndrecht 2026: ‘afwegingskader’.

De oriëntatiebijeenkomst gaat over het inrichtingsvoorstel van de Beethovenlaan tussen Raad en College. Binnen het project ‘grootschalige aanpak Heer Oudelands Ambacht’ is in de afgelopen periode het nieuwe inrichtingsplan voor deze straat uitgewerkt. Na een participatietraject met stakeholders en aanwonenden zijn alle bronnen gewogen en is door het college een inrichtingsontwerp vastgesteld. Meerdere raadsleden hebben moeite met de gemaakte keuze en willen hier graag over in gesprek met het college.

Afwegingskader
Met de huidige inzichten is een forse ombuigingsoperatie van de financiën van de gemeente noodzakelijk om ‘baas in eigen portemonnee’ te blijven. De begrotingen van 2025 en vooral 2026 moeten een sluitend beeld kunnen laten zien. Er wordt nu gekoerst op een maatregelenpakket van 10 miljoen. Om deze maatregelen aan de raad voor te leggen ontwikkelt de gemeente een ‘afwegingskader’. Dit kader bepaalt of een maatregel ‘boven’ aan de lijst komt (en daarmee als eerste wordt besloten) of ‘onder’ aan de lijst (maatregel is dermate ongewenst dat deze alleen als uiterste mogelijkheid wordt gezien). Door de raad hierin mee te nemen kan de raad bij de kadernota de goede discussie voeren en het besluit nemen over het afwegingskader dat de volgorde van de maatregelen bepaalt.

Info
Oriëntatiebijeenkomsten van de gemeenteraad. Dinsdag 26 maart vanaf 20.00. Wie deze wil bijwonen is uiteraard welkom op het gemeentehuis maar men kan deze bijeenkomsten ook thuis volgen via video-live of op ATOS TV (één van de bijeenkomsten). Op www.raadzwijndrecht.nl vindt u de complete agenda en de meest actuele informatie.

Bron gem. Zwijndrecht