Oriëntatieavond over de GREX Noordoevers

ZWIJNDRECHT – Op 7 mei jl. werd aan de raad de plannen voor de grondexploitatie (GREX) Noordoevers gepresenteerd. Met grondexploitatie worden alle kosten en opbrengsten van gronden in een bouwplan bedoeld. Noordoevers ligt in het noordoostelijk deel van de gemeente Zwijndrecht, tussen de Ringdijk in het westen en de Strooppot in het oosten.

Het plan is om van de Noordoevers een mooi woongebied te maken met ruimte voor natuur. Er komen maximaal 225 woningen, langs het Getijdenpark wat voor iedereen bereikbaar zal zijn.

Vragen van de raad
Tijdens de oriëntatie stelt de raad vragen om de plannen beter te begrijpen. Er zijn kritische vragen gesteld over onder andere het maximale aantal woningen en de kosten en opbrengsten als daarvan wordt afgeweken. Hierop werd geantwoord dat het genoemde aantal woningen echt het maximum is. Het kan minder worden, maar niet meer. De gevolgen voor de kosten en opbrengsten blijven daardoor klein.

Hoe nu verder?
De raad begrijpt de plannen nu beter en de volgende stap is de carrousel van 14 mei. Raads(commissie)leden bespreken dan het raadsvoorstel waarin de raad wordt gevraagd om de grondexploitatie vast te stellen. Tijdens deze avond kan iedereen tevens zijn mening geven aan de raad. Wie dat wil doen stuurt vooraf een mail naar griffie@zwijndrecht.nl.

Bijwonen of meekijken via ATOS TV
Iedereen is welkom in het gemeentehuis van Zwijndrecht om de vergaderingen bij te wonen. Maar men kan vanaf 20.00 ook één van de carrousels, en vanaf 22.00 tevens de raadsvergadering, volgen via ATOS TV. Kijk voor meer informatie en de volledige agenda op de website Raadzwijndrecht.nl

Bron Gemeente Zwijndrecht