Oriëntatie raad over Grondexploitatie Noordoevers

ZWIJNDRECHT – Dinsdag 7 mei om 20.00 uur is er een oriëntatiebijeenkomst van de raad over de Grondexploitatie (GREX) Noordoevers.

Tijdens de oriëntatie wordt de GREX Noordoevers aan de gemeenteraad gepresenteerd. Deze woningbouwontwikkeling draagt bij aan de doelstellingen van het raadsprogramma voor een evenwichtige gemeentelijke woningvoorraad. Raads(commissie)leden kunnen vragen stellen tijdens de oriëntatie. Hierna kan de raad dan binnenkort de grondexploitatie vaststellen, waardoor het mogelijk wordt de grond van de voormalige gemeentewerf te verkopen voor de gewenste woningbouwontwikkeling.

Bijwonen of volgen
Iedereen is welkom de bijeenkomst bij te wonen in het gemeentehuis van Zwijndrecht op het Raadhuisplein 3. Men kan deze ook volgen rechtstreeks op ATOS TV of via de stream op raadzwijndrecht.nl. Hier vindt men ook meer informatie en de agenda.

Bron: gemeente Zwijndrecht