Opnieuw tegemoetkoming in extra kosten CTB-controles 2022

De gemeente Zwijndrecht stelt vanaf vrijdag 18 maart een regeling open voor ondernemers en (sport)verenigingen die begin dit jaar verplicht moesten controleren op een coronatoegangsbewijs (CTB). Zij kunnen aanspraak maken op een beperkte bijdrage in de extra kosten die ze voor de controles moesten maken. Het Rijk heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld.

Kleine tegemoetkoming

De regeling is van kracht voor iedere ondernemer en (sport)vereniging die extra (personeels-)kosten moest maken voor de controle op het CTB. Een onderneming kan een bijdrage tot maximaal € 2.500 aanvragen, een vereniging maximaal € 600. De gemeente Zwijndrecht ziet de regeling als een kleine tegemoetkoming aan de bedrijven en verenigingen die CTB-checks moesten doen.

Aanvragen

Een aanvraag kan snel en gemakkelijk worden ingediend via een formulier op de website van de gemeente. De kosten moeten zijn gemaakt in de periode van 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022. De aanvraag moet uiterlijk 30 april 2022 zijn ingediend. Het gaat om extra kosten die ondernemers, verenigingen en organisatoren moesten maken voor materiaal en personeel voor de controle op het CTB. Zolang er budget is, wordt het geld na een aanvraag zo snel mogelijk uitgekeerd. 

Informatie over de regeling

Op www.zwijndrecht.nl/regelingctb staat meer informatie over de regeling, de voorwaarden en het aanvraagformulier. Vragen over de regeling kunnen gemaild worden naar e-mailadres: regelingctb@zwijndrecht.nl