Oude erelid Lenie Tempelaar opent de tentoostelling

ZWIJNDRECHT – Het was “een volle bak” in oudheidskamer de Vergulde Swaen in Zwijndrecht, waar ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de gymnastiek- en turnvereniging een tentoonstelling is samengesteld uit 100 jaar.

In de oudheidskamer is slechts ruimte voor 40 aanwezigen. Omdat alle plaatsen benut waren was het een drukte van belang.  Vertegenwoordigers vanuit de KNGU, Gemeenteraad, Sponsoren, besturen maar ook de 4 ereleden van de vereniging Jan Valk, Corrie van der Velde, Wil in’t Veld en Lenie Tempelaar troffen elkaar in de sfeervolle ambiance van de Vergulde Swaen.

Na een welkom door voorzitter Kees Klootwijk van de Oudheidskamer, was het woord aan Pauline den Hartog de voorzitter van O&O. Zij benadrukte de vele families die door de jaren heen het lidmaatschap bij de club hebben overgedragen van vader, moeder naar de kinderen en later zelfs naar de kleinkinderen; de huidige generatie actieve sporters van de club.

Ook belichte zij het reeds jarenlang aanwezig zijn op het internationale toneel binnen de zo mooie gymnastiek- en turnsport. Juist op het moment dat de voorzitter dit facet belichtte, kwam de allereerste ritmisch gymnaste binnen, die in 1978 vanuit O&O Nederland mocht vertegenwoordigde bij het Wereld Kampioenschappen in Madrid, Astrid Tempelaar.  De club is in de vele jaren uitgegroeid tot een vereniging binnen de Zwijndrechtse grenzen steeds weer nieuwe beweegmogelijkheden creëert om Zwijndrecht verantwoord en betaalbaar te kunnen laten sporten.

Na het onthullen van de jubileumvlag door erelid Lenie Tempelaar, werd in kleine groepen de tentoonstelling bezocht, die was samengesteld door Netty Pijl, Joop Visser en Wil in”t Veld onder de bezielende leiding van coördinator exposities:  Klazien Odekekerken.

Voor de vereniging een mooie start van de 10 evenementen die ter gelegenheid van 100 jaar O&O, verdeeld over het jaar worden georganiseerd.