Opbrengst collecte van de Hartstichting in Zwijndrecht

ZWIJNDRECHT – De collecte van 7 tot en met 13 april in Zwijndrecht heeft € 7.394,27 opgebracht. We zijn hier heel blij mee en hopen uiteraard voor het komend jaar op wederom een opgaande lijn. De Hartstichting bedankt haar vrijwilligers, collectanten en alle gevers in Zwijndrecht van harte voor hun steun aan de Hartstichting!

De Hartstichting heeft uw financiële steun hard nodig. Want de Hartstichting is volledig afhankelijk van giften uit de samenleving. Heeft u de collectant gemist? Dan kunt u uw gift doneren via internet: www.hartstichting.nl/doe-mee/doneren

Met de opbrengst van de collecte van 2019 gaat de Hartstichting een bijdrage leveren aan haar doelstelling om hart- en vaatziekten vroeger te kunnen herkennen en beter te kunnen behandelen. Met het ingezamelde geld wordt wetenmschappelijk onderzoek, voorlichting en vernieuwing in zorg en preventie gefinancierd.

De Hartstichting wil elke dag werken aan oplossingen waarmee we hart- en vaatziekten kunnen verslaan. Dankzij de inzet van collectanten, kunnen we grote doorbraken realiseren.

Meld je aan
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Ton Gerrits (ton.gerrits@upcmail.nlof 06-27302251). Of via www.hartstichting.nl/wordcollectantof bel met 070 – 315 56 95.