Op weg naar een mooiere stationsomgeving Zwijndrecht

Station Zwijndrecht NS
Bron: Treinposities.nl

ZWIJNDRECHT – De gemeente Zwijndrecht wil de omgeving rond het NS-station opnieuw inrichten en opknappen. Uitgangspunt is een levendig woon-werkmilieu met meer variatie aan woningen, minder brede wegen en meer groen. Op de lange termijn moet ook de treinverbinding met Rotterdam worden verbeterd.

Deze ontwikkeling in Zwijndrecht staat niet op zichzelf, maar past binnen een gezamenlijk plan voor de omgeving langs het spoor van de gemeenten Zwijndrecht en Dordrecht en de Provincie Zuid-Holland. Gemeenten en provincie hebben hun gezamenlijke ambities beschreven in het concept ambitiedocument ‘Naar een bereikbare stedelijke woon-werk leefomgeving langs het spoor’.

Krachtig Zwijndrecht
Voor Zwijndrecht wordt gekeken naar een omtrek van een kilometer vanuit het station. Verdichting met woningbouw is vooral voorzien rondom het station en bij het winkelcentrum Walburg. Wethouder Jos Huizinga: “De ambities dragen bij aan een ‘Krachtig Zwijndrecht’ waarmee we aan een aantal grote uitdagingen voor Zwijndrecht werken. Onze eerste prioriteit ligt aan de zuidkant van het NS-station. Daar is het belang van een kwaliteitsimpuls nu het grootst.”

Meer woningen en kans op nieuwe banen
De spoorzone betreft een omvangrijk gebied dat loopt van Develpoort en het stationsgebied in Zwijndrecht tot het Leerpark, Gezondheidspark en Amstelwijck in Dordrecht.

Het gaat om mogelijkheden voor 6.000 tot 9.000 nieuwe woningen en 2.500 nieuwe banen in de komende 10 jaar. En met kansen om ook de wijken daaromheen aantrekkelijker te maken door verbindingen te verbeteren en barrières weg te nemen. Met nieuwe ov-haltes, waardoor het openbaar vervoer een nog sterkere drager voor de ontwikkelingen wordt. En dit alles uiteraard duurzaam, klimaatbestendig en gezond.

In gesprek
Het college van B&W van Zwijndrecht gaat de komende tijd in gesprek met de gemeenteraad en andere belanghebbenden over het concept ambitiedocument en de uitwerking voor Zwijndrecht. Het ambitiedocument ‘Naar een bereikbare stedelijke woon-werk leefomgeving langs het spoor’ staat op www.zwijndrecht.nl/spoorzone. Ook ligt het ambitiedocument in het gemeentehuis bij de receptie, Raadhuisplein 3 te Zwijndrecht. Reacties op het ambitiedocument kunnen per mail naar spoorzone@zwijndrecht.nl of per brief naar Gemeente Zwijndrecht, Postbus 15, 3330 AA  Zwijndrecht.