Ontmoeting raden Dordrecht en Zwijndrecht over Spoorzone

ZWIJNDRECHT – Komende dinsdag 2 april is er een ontmoeting tussen de gemeenteraden van Dordrecht en Zwijndrecht over de Spoorzone tijdens een oriëntatiebijeenkomst op het gemeentehuis in Zwijndrecht.

Tijdens deze avond die begint om 20.00 ontmoeten de raden van Dordrecht en Zwijndrecht elkaar over de Spoorzone. Een gebied van 7,5 kilometer lang en loopt van Zwijndrecht tot aan Amstelwijck (Dordrecht). Er is daarbij een presentatie over de Stadas Dordt en DIZTRIKT. De ontwikkeling van de spoorzone van Dordrecht loopt een paar stappen voor. Het is interessant om beide plannen en tijdslijnen naast elkaar te zien. Hierover gaan de raden van Dordrecht en Zwijndrecht met elkaar in gesprek. Iedereen is van harte welkom de bijeenkomst over de Spoorzone bij te wonen in het gemeentehuis van Zwijndrecht. Maar men kan deze bijeenkomst ook rechtstreeks vanaf 20.00 volgen op ATOS TV en via de stream op raadzwijndrecht.nl.

Nog geen definitief besluit over ontwerp Beethovenlaan
Op dinsdagavond 26 maart ging de gemeenteraad opnieuw in gesprek over het nieuwe ontwerp voor de Beethovenlaan. Tijdens deze vergadering is nog geen definitief besluit genomen. Daarom worden de werkzaamheden opnieuw vooruit geschoven. Tijdens een raadsvergadering in november 2024 vertelden meerdere raadsleden dat zij zich zorgen maken over de gevolgen van fietsers op de rijbaan. Daarom wilde de gemeenteraad opnieuw in gesprek over het eerder genomen besluit. De bespreking krijgt nu een vervolg in de gemeenteraad.

Bron gemeente Zwijndrecht