Onderzoek voor en met naasten die zorg hebben voor een volwassene met psychische kwetsbaarheid

ZWIJNDRECHTWanneer je iemand kent in je directe omgeving met een psychische of psychiatrische kwetsbaarheid brengt dat veel zorgen met zich mee. Als naaste (familie of goede vriend) hebben je misschien zorgtaken voor de ander. Naast de extra taken, kan het zijn dat je je zorgen maakt of het wel goed gaat met de ander. Je bent dan naast familie of vriend, ook mantelzorger. De gemeente Zwijndrecht wil inzicht krijgen in de zorgsituatie van deze groep mantelzorgers en hun wensen en behoeften aan ondersteuning. MEE is op zoek naar mantelzorgers die hier (eenmalig) aan mee willen werken.

MEE Mantelzorg heeft hiervoor een persona onderzoek opgezet. Door middel van gesprekken is er informatie opgehaald bij een groep mantelzorgers. Dit heeft geleid tot de beschrijving van “Julia”. Julia vertelt het verhaal van haar leven als mantelzorgende naaste en geeft daarmee zicht op haar situatie en vragen. Graag willen we Julia voorstellen aan een grote groep mantelzorgers. Tijdens de bijeenkomst willen we ook de knelpunten en behoeften goed beschrijven. Deze resultaten zullen besproken worden met de gemeente Zwijndrecht. Van daaruit wordt in kaart gebracht welke mogelijke verbeterpunten er zijn voor de toekomst. De bijeenkomst staat (onder voorbehoud) gepland op dinsdag 2 maart.

Zorgt u voor een volwassen persoon met psychische problematiek en wilt u hieraan deelnemen? Of wilt u liever eerst meer informatie over het onderzoek? Neem dan contact op met Natascha Hessels, consulent mantelzorg MEE Mantelzorg. Email: natascha.hessels@meemantelzorg.nl of per telefoon op 078-2063202.