ZWIJNDRECHT – De Raad van Bestuur en het Medisch Specialisten Bestuur van het Albert Schweitzer ziekenhuis laten onderzoeken of de locatie Zwijndrecht kan worden omgevormd tot een dagcentrum voor planbare, laagcomplexe zorg. Dit zou in de praktijk betekenen dat patiënten in Zwijndrecht niet meer voor de nacht worden opgenomen. De locatie zou dan ’s nachts en in het weekeinde gesloten zijn.
In dit scenario zouden in Zwijndrecht overdag poliklinische spreekuren, onderzoeken en operaties zonder overnachting plaatsvinden. De locatie Dordwijk in Dordrecht gaat dan regiobreed de rol vervullen van kliniek (verpleegafdelingen) en van hightech-centrum voor complexe zorg. Binnen het ziekenhuis is opdracht gegeven om voor het einde van dit jaar hiervoor een haalbaarheidsplan op te stellen, zodat in het eerste kwartaal van 2020 eventueel een besluit kan worden genomen.
Het is het enige toekomstscenario voor de locatie Zwijndrecht dat nu wordt onderzocht. “We voelen een groot draagvlak om het zo te gaan doen”, zegt bestuursvoorzitter Peter van der Meer. “Het lijkt de beste keuze om een toekomstbestendig, patiëntvriendelijk, betaalbaar ziekenhuis te blijven met hoge kwaliteit. Het is ook een logische keuze, passend in allerlei landelijke bewegingen, zoals de terugloop in klinische opnames en in de gemiddelde ligduur, de toenemende specialisatie en clustering van zorgtaken, de noodzaak om kostenbewust te werken en het voortdurende tekort aan zorgpersoneel.” Mocht uit het onderzoek komen dat het omvormen van de locatie Zwijndrecht tot een dagcentrum praktisch of financieel niet haalbaar is, dan pas komen andere opties in beeld.
In het afgelopen jaar is het Albert Schweitzer ziekenhuis zoekende geweest naar een optimale taakverdeling tussen de twee grootste locaties Dordwijk en Zwijndrecht, legt Van der Meer uit. Dit gebeurde in samenspraak met partners in de zorgketen, zoals de huisartsen en de verpleeghuissector. “Enerzijds speelde de noodzaak om te bezuinigen daarbij een rol, maar uiteraard willen we ook zo efficiënt mogelijk onze processen inrichten om patiënten gestroomlijnd door hun onderzoek en behandeling te leiden. We hebben lange tijd gekeken naar mengvormen, waarin Zwijndrecht alle functies een beetje zou behouden. Maar het totale ziekenhuis is zó complex dat elke mengvorm nieuwe logistieke uitdagingen met zich meebrengt. Een opsplitsing tussen kliniek en dagcentrum is in onze ogen nu de beste optie.”
Voorzitter Micon Bijl van het Medisch Specialisten Bestuur: “Op verpleegafdelingen liggen patiënten die doorgaans flink ziek zijn of bepaalde risico’s lopen. Voor hen bevindt de beste achtervang zich op de locatie Dordwijk, waar tal van faciliteiten voorhanden zijn zoals een Intensive Care en Hartbewaking.” Op de locatie Zwijndrecht is de bedbezetting vooral in het weekeinde laag. Wanneer de bedden voor klinische opnames vanuit Zwijndrecht zouden verhuizen naar Dordwijk, kunnen dagbehandelingen van verschillende specialismen van Dordwijk naar Zwijndrecht worden overgeheveld. Bijl en Van der Meer: “Als we op beide locaties op één hoofdtaak kunnen focussen, kunnen we op beide locaties alles beter organiseren. ‘Zorgstraten’ voor bepaalde aandoeningen worden korter en er zullen veel minder overplaatsingen tussen de locaties nodig zijn.”
Zowel Dordwijk als Zwijndrecht raakt in dat geval iets kwijt én krijgt er iets bij. Dordtenaren zouden vaker naar de locatie Zwijndrecht gaan voor een dagbehandeling en inwoners van Zwijndrecht en omliggende gemeenten worden niet meer in de directe nabijheid opgenomen. Van der Meer: “Dat ligt altijd gevoelig, dat begrijpen we. Maar wij hebben het geluk dat de reistijd tussen de twee locaties maar een kwartier is. Dit is een enorm voordeel ten opzichte van andere regio’s in het land, waar patiënten veel meer last hebben van de toenemende taakverdeling tussen verder weggelegen ziekenhuislocaties. In onze regio zijn patiënten al veel langer gewend dat ze voor sommige zorg alleen in Dordrecht of in Zwijndrecht terecht kunnen. De locatie Zwijndrecht blijft hoe dan ook een zeer bedrijvig, onmisbaar ziekenhuis met maar liefst zes moderne operatiekamers en met behoud van de kleinschalige sfeer die veel patiënten er zo prettig vinden.”
Medische specialismen zullen in dit scenario op beide locaties zorg leveren, maar niet op beide locaties alle verrichtingen uitvoeren. De Acute Zorg Afdeling die overdag in Zwijndrecht nu op kleine schaal een spoedfunctie vervult, zou komen te vervallen. Het takenpakket van de locatie Sliedrecht verandert niet. Naar verwachting verandert ook het totale volume van de zorg die het Albert Schweitzer ziekenhuis levert niet.
Als het besluit komend jaar genomen zou worden, zal het plan in fasen uitvoering krijgen. Daarbij wordt dan ook bekeken of vrijkomende ruimte in het ziekenhuis in Zwijndrecht de functie kan krijgen van eerstelijnsvoorzieningen voor kwetsbare ouderen die geen ziekenhuisindicatie hebben. Tijdens de voorbereidende overleggen hebben huisartsen en de verpleeghuissector te kennen gegeven dat ze hieraan behoefte hebben en er een rol in zouden willen spelen.